สภาพอากาศ

ต่อไปนี้เป็นวลีภาษาสเปนที่คุณสามารถใช้เวลาพูดถึงสภาพอากาศ

¿còmo està el tiempo?อากาศเป็นอย่างไร
¿què tal es el tiempo?อากาศเป็นอย่างไร
està soleadoมีแดดออก
hace mal tiempo
està lloviendoฝนตก
està nevandoหิมะตก
hace mucho vientoมีลมแรง
està ventosoมีลมแรง
hay mucha humedad
està hùmedo