สภาพอากาศ

ต่อไปนี้เป็นวลีภาษาสเปนที่คุณสามารถใช้เวลาพูดถึงสภาพอากาศ

¿còmo està el tiempo?อากาศเป็นอย่างไร
¿què tal es el tiempo?อากาศเป็นอย่างไร
està soleadoมีแดดออก
hace mal tiempo
està lloviendoฝนตก
està nevandoหิมะตก
hace mucho vientoมีลมแรง
està ventosoมีลมแรง
hay mucha humedad
està hùmedo
hace calorอากาศร้อน
hace frìoอากาศหนาว
hace mucho calor
hace mucho frìo