คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ด้านล่างเป็นรายการคำแยกตามหัวข้อที่จะช่วยคุณปรับปรุงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของคุณ

ตัวเลข

สี

เวลา
วันต่าง ๆ ในหนึ่งสัปดาห์
เดือนและฤดูกาล
วันหยุดและเทศกาล

ครอบครัว

สภาพอากาศ

การบรรยายผู้คน
เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัว

ประเทศและสัญชาติ
ภาษา
สกุลเงิน
ทวีปและภูมิภาค
เมืองต่าง ๆ ทั่วโลก
เมืองในอังกฤษ
เมืองในสหรัฐอเมริกา

คุณลักษณะและคำศัพท์ทางภูมิศาสตร์

บ้านและสวน
ห้องครัว
เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน
เครื่องใช้ในครัวเรือน
การซ่อมแซมสิ่งของด้วยตัวเอง

การเดินทาง
การขับขี่
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์
การเดินทางโดยรถโดยสารและรถไฟ
การเดินทางโดยเครื่องบิน
การเดินทางโดยเรือ
ตำแหน่งบนเข็มทิศ

โรงแรมและที่พัก

อาหารและเครื่องดื่ม
อาหาร
น้ำอัดลม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ที่ร้านอาหาร
รายการอาหาร

การซื้อของ

ในเมือง

กีฬาและเกม

ดนตรี
เครื่องดนตรี

สุขภาพ
ที่ร้านขายยา
ร่างกายมนุษย์

การศึกษา
ศาสตร์วิชา

การจ้างงาน
อาชีพ
กลุ่มอาชีพ

สัตว์
สัตว์เลี้ยง
สัตว์ในฟาร์ม
สัตว์ป่า
สัตว์แปลก
นก
แมลง
ปลาและสัตว์ทะเล

พืช

วัตถุสสาร

รูปทรงและคำศัพท์คณิตศาสตร์
มาตราชั่งตวงวัด

โทรศัพท์

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

คำคุณศัพท์ทั่วไป