กลุ่มอาชีพ

ต่อไปนี้เป็นคำภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรม การค้าขายและอาชีพหลักๆ

accountancy การบัญชี
advertising โฆษณา
agriculture เกษตรกรรม
banking การธนาคาร
broadcasting การออกอากาศ
the building trade ธุรกิจก่อสร้าง
the chemical industry อุตสาหกรรมเคมี
the civil service งานข้าราชการพลเรือน
computing คอมพิวเตอร์
the construction industry อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
the drinks industry อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
engineering วิศวกรรม
the entertainment industry อุตสาหกรรมบันเทิง
farming การเพาะปลูก
financial services การบริการด้านการเงิน
the fishing industry อุตสาหกรรมประมง
healthcare การดูแลสุขภาพ
hotel and catering โรงแรมและการจัดงานเลี้ยง
human resources ทรัพยากรบุคคล
insurance การประกัน
IT (คำย่อของ information technology) เทคโนโลยีสารสนเทศ
the legal profession อาชีพด้านกฎหมาย
local government การปกครองท้องถิ่น
manufacturing การผลิต
marketing การตลาด
the medical profession อาชีพด้านการแพทย์
mining การทำเหมือง
the motor industry อุตสาหกรรมเครื่องยนต์
the newspaper industry อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์
the oil industry อุตสาหกรรมน้ำมัน
the pharmaceutical industry อุตสาหกรรมยา
PR (คำย่อของ public relations) การประชาสัมพันธ์
publishing การพิมพ์
the retail trade การค้าปลีก
sales งานขาย
the shipping industry อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ
teaching การสอน
telecommunications โทรคมนาคม
television โทรทัศน์
the travel industry อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน