การเดินทาง

ต่อไปนี้เป็นคำภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทาง

วิธีเดินทาง

by bicycle ทางรถจักรยาน
by boat ทางเรือ
by bus ทางรถประจำทาง
by car ทางรถส่วนตัว
by coach ทางรถโดยสาร
by ferry ทางเรือข้ามฟาก
by motorcycle ทางรถจักรยานยนต์
by plane ทางเครื่องบิน
by train ทางรถไฟ
on foot ทางเท้า

การจัดเตรียมการเดินทาง

ticket office ค่าโดยสาร
travel agent ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว
brochure แผ่นพับ
price ราคา
fare ค่าโดยสาร
ticket ตั๋ว
booking การจอง
reservation การสำรอง
passenger ผู้โดยสาร
destination จุดหมายปลายทาง
itinerary กำหนดการเดินทาง
journey การเดินทาง
travel insurance การประกันการเดินทาง
holiday วันหยุด
sightseeing การเที่ยวชม
business trip เดินทางเพื่อธุรกิจ
to book จอง
to cancel a booking ยกเลิกการจอง

การเตรียมการเดินทาง

to arrive ถึง
to leave ออกเดินทาง
to depart จากไป
to travel ท่องเที่ยว
to visit เยี่ยมชม
cancellation การบอกเลิก
customs ศุลกากร
delay การล่าช้า
information desk โต๊ะให้ข้อมูล
luggage / baggage สัมภาระ
map แผนที่
passport control ด่านตรวจหนังสือเดินทาง
suitcase กระเป๋าเดินทาง
cancelled ยกเลิกแล้ว
delayed ล่าช้า
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน