การเดินทางโดยรถโดยสารและรถไฟ

ต่อไปนี้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์เวลาเดินทางทางรถไฟหรือรถประจำทาง

timetable ตารางเวลา
single (คำย่อของ single ticket) ตั๋วทางเดียว
return (คำย่อของ return ticket) ตั๋วไปกลับ
platform แพลตฟอร์ม
waiting room ห้องรอ
ticket office / booking office สำนักงานขายตั๋ว
seat ที่นั่ง
seat number หมายเลขที่นั่ง
luggage rack ช่องใส่กระเป๋าเดินทาง
first class ชั้นหนึ่ง
second class ชั้นสอง
ticket inspector พนักงานตรวจตั๋ว
ticket collector พนักงานเก็บตั๋ว
penalty fare ค่าปรับ

การเดินทางโดยรถไฟ

buffet car รถขายอาหารบนรถไฟ
carriage ค่าขนส่ง
compartment ตู้โดยสารรถไฟ
derailment รถไฟตกราง
express train รถไฟด่วนพิเศษ
guard พนักงานดูแลความเรียบร้อยบนขบวนรถไฟ
level crossing ถนนข้ามทางรถไฟ
line closure การปิดเส้นทาง
live rail รางรถไฟ
railcard บัตรส่วนลดค่าโดยสารรถไฟ
railway line เส้นทางการเดินรถไฟ
restaurant car ตู้รถขายอาหารบนรถไฟ
season ticket ตั๋วประจำ
signal สัญญาณ
sleeper train รถไฟแบบนอน
station สถานี
railway station สถานีรถราง
train station สถานีรถไฟ
stopping service บริการหยุด
ticket barrier ด่านเก็บตั๋ว
track ทางรถไฟ
train รถไฟ
train crash รถไฟชนกัน
train driver พนักงานขับรถไฟ
train fare ค่าโดยสารรถไฟ
train journey การเดินทางโดยรถไฟ
travelcard บัตรเดินทาง
Tube station / underground station รถไฟใต้ดิน
tunnel อุโมงค์
to catch a train ขึ้นรถไฟ
to get on the train ขึ้นรถไฟ
to get off the train ลงรถไฟ
to miss a train ขึ้นรถไฟไม่ทัน

เดินทางโดยรถประจำทาง

bus รถประจำทาง
bus driver คนขับรถประจำทาง
bus fare ค่าโดยสาร
bus journey ระยะทาง
bus stop ป้ายหยุดรถประจำทาง
bus lane ช่องทางเดินรถประจำทาง
bus station สถานีรถประจำทาง
coach รถทัวร์
coach station สถานีรถทัวร์
double-decker bus รถประจำทางสองชั้น
conductor นายท่ารถ
inspector นายตรวจ
luggage hold สัมภาระ
the next stop ป้ายถัดไป
night bus รถประจำทางตอนกลางคืน
request stop การขอหยุดรถ
route เส้นทาง
terminus สถานีปลายทาง
to get on the bus ขึ้นรถ
to get off the bus ลงรถ
to catch a bus ขึ้นรถประจำทาง
to miss a bus ขึ้นรถประจำทางไม่ทัน
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน