คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ต่อไปนี้เป็นคำภาษาอังกฤษทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

laptop แล็ปท็อป
desktop computer (มักจะเขียนย่อเป็น desktop) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
tablet computer (มักจะเขียนย่อเป็น tablet) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
PC (คำย่อของ personal computer) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
screen หน้าจอ
keyboard แป้นพิมพ์
mouse เมาส์
monitor จอภาพ
printer เครื่องพิมพ์
wireless router เราเตอร์ไร้สาย
cable สายเคเบิล
hard drive ฮาร์ดไดรฟ์
speakers ลำโพง
power cable สายไฟ

อีเมล

email จดหมายอิเล็คทรอนิกส์
to email ส่งอีเมล
to send an email ส่งอีเมล
email address อีเมลแอดเดรส
username ชื่อผู้ใช้งาน
password รหัสผ่าน
to reply ตอบ
to forward ส่งต่อ
new message ข้อความใหม่
attachment เอกสารแนบ

การใช้คอมพิวเตอร์

to plug in เสียบสาย
to unplug ปลดสาย
to switch on / to turn on เปิด
to switch off / to turn off ปิด
to start up เริ่มใช้งาน
to shut down ปิดใช้งาน
to restart เริ่มใหม่

อินเตอร์เน็ต

the Internet อินเตอร์เน็ต
website เว็บไซต์
broadband internet / broadband บรอดแบนด์ อินเตอร์เน็ต
ISP (คำย่อของ internet service provider) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
firewall ไฟร์วอลล์
web hosting เว็บโฮสติ้ง
wireless internet / WiFi อินเตอร์เน็ตไร้สาย
to download ดาวน์โหลด
to browse the Internet ท่องอินเตอร์เน็ต

คำอื่นที่มีประโยชน์

file ไฟล์
folder โฟลเดอร์
document เอกสาร
hardware ฮาร์ดแวร์
software ซอฟต์แวร์
network เครือข่าย
to scroll up เลื่อนหน้าจอขึ้น
to scroll down เลื่อนหน้าจอลง
to log on เข้าสู่ระบบ
to log off ออกจากระบบ
space bar สเปสบาร์
virus ไวรัส
antivirus software ซอฟ์ตแวร์ป้องกันไวรัส
processor speed ความเร็วของหน่วยประมวลผล
memory หน่วยความจำ
word processor หน่วยประมวลผลคำ
database ฐานข้อมูล
spreadsheet สเปรดชีต
to print สั่งพิมพ์
to type พิมพ์
lower case letter อักขระตัวล่างของแป้นพิมพ์
upper case letter / capital letter อักขระตัวบนของแป้นพิมพ์ / ตัวอักษรใหญ่
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน