คุณลักษณะและคำศัพท์ทางภูมิศาสตร์

ต่อไปนี้เป็นคำภาษาอังกฤษบางคนสำหรับคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์และคำอื่นบางคำที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์

คุณลักษณะบนดิน

countryside ชนบท
hill เนินเขา
mountain ภูเขา
valley หุบเขา
wood ต้นไม้
forest ป่า
copse ละเมาะ
field ทุ่ง
meadow ทุ่งหญ้า
plain ที่ราบ
moor ทุ่งโล่ง
bog ห้วย
swamp หนองน้ำ
hedge พุ่มไม้
path ทางเดิน
fence รั้ว
wall กำแพง
ditch คู
gate ประตู
farm ไร่นา
bridge สะพาน
desert ทะเลทราย
glacier ธารน้ำแข็ง
jungle ป่ารก
rainforest ป่าทึบ
volcano ภูเขาไฟ
stream ลำธาร
river แม่น้ำ
canal คลอง
pond บ่อน้ำ
lake ทะเลสาบ
reservoir อ่างน้ำ
waterfall น้ำตก
well บ่อน้ำ
dam เขื่อน
power station สถานีพลังงาน
wind farm ฟาร์มกังหันลม
mine เหมือง
quarry เหมืองหิน

คำเกี่ยวกับเกษตรกรรม

agriculture เกษตรกรรม
barn ฉาง
farmhouse บ้านไร่
crop พืชผล
harvest ผลเก็บเกี่ยว
hay หญ้าแห้ง
wheat ข้าวสาลี
irrigation การทดน้ำ
livestock ปศุสัตว์
to plough ไถ
to harvest เก็บเกี่ยว

คุณลักษณะชายฝั่ง

ocean มหาสมุทร
sea ทะเล
coast / shore ชายฝั่ง
beach ชายหาด
cliff หน้าผา
island เกาะ
peninsula คาบสมุทร
rock หิน
tide กระแสน้ำ
wave คลื่น
pier ท่าเรือ
lighthouse ประภาคาร
harbour ท่าเรือ
oil rig แท่นเจาะน้ำมัน

คำที่มีประโยชน์อื่นๆ

country ประเทศ
city เมืองใหญ่
town เมือง
village หมู่บ้าน
eruption ระเบิด
earthquake แผ่นดินไหว
tsunami สึนามิ
avalanche หิมะถล่ม
landslide ดินถล่ม
lava ลาวา
capital city / capital เมืองหลวง
border พรมแดน
national park อุทยานแห่งชาติ
North Pole ขั้วโลกเหนือ
South Pole ขั้วโลกใต้
Equator เส้นศูนย์สูตร
longitude เส้นแวง
latitude เส้นรุ้ง
sea level ระดับน้ำทะเล
erosion การกัดกร่อน
pollution มลพิษ
atmosphere บรรยากาศ
environment สภาพแวดล้อม
population ประชากร
famine ความอดอยาก
fossil fuel เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
energy พลังงาน
unemployment การว่างงาน
landscape ภูมิประเทศ
literacy การรู้หนังสือ
malnutrition ทุพโภชนาการ
migration การอพยพ
radiation การแผ่รัศมี
nuclear energy พลังงานนิวเคลียร์
crater ปล่องภูเขาไฟ
sand dune เนินทราย
trade การค้าขาย
urban เมือง
rural ชนบท
economy เศรษฐกิจ
poverty ความยากจน
slum สลัม
life expectancy ช่วงอายุของชีวิต
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน