ตำแหน่งบนเข็มทิศ

เรียนรู้วิธีการพูดถึงจุดต่างๆบนเข็มทิศเป็นภาษาอังกฤษ

northทิศเหนือ
northeastทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
eastทิศตะวันออก
southeastทิศตะวันออกเฉียงใต้
southทิศใต้
southwestทิศตะวันตกเฉียงใต้
westทิศตะวันตก
northwestทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

คำอื่นที่มีประโยชน์

mapแผนที่
compassเข็มทิศ
to read a compassอ่านเข็มทิศ
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง