ที่ร้านอาหาร

ต่อไปนี้เป็นคำภาษาอังกฤษบางคำที่อาจมีประโยชน์ที่ร้านอาหาร

bar บาร์
chef พ่อครัว
booking / reservation การจอง
breakfast อาหารเช้า
dinner อาหารเย็น
lunch อาหารเที่ยง
menu รายการอาหาร
restaurant ภัตตาคาร
waiter บริกรชาย
waitress บริกรหญิง
wine list รายการไวน์
starter อาหารเรียกน้ำย่อย
main course อาหารหลัก
dessert ของหวาน
bill ใบเสร็จ
service บริการ
service charge ค่าบริการ
tip ทิป
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play