ภาษา

ต่อไปนี้เป็นชื่อภาษาอังกฤษสำหรับภาษาต่างๆ โปรดทราบว่าชื่อภาษาขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่

Afrikaans แอฟริกัน
Albanian แอลบาเนีย
Arabic อาราบิก
Azerbaijani / Azeri อาเซอร์ไบจัน
Basque บาสก์
Belarusian เบรารุส
Bengali เบงกอล
Bosnian บอสเนีย
Bulgarian บัลกาเรีย
Cantonese กวางตุ้ง
Catalan คาตาลัน
Chinese / Mandarin Chinese จีน
Croatian โครเอเซีย
Czech เชค
Danish เดนมาร์ก
Dutch (ในเบลเยียมเรียกว่า Flemish) ดัช
English อังกฤษ
Estonian เอสโทเนีย
Filipino ฟิลิปิน
Finnish ฟินนิช
French ฝรั่งเศส
Georgian จอร์เจีย
German เยอรมัน
Greek กรีก
Gujarati กูจาราติ
Hebrew ฮิบรู
Hindi ฮินดี
Hungarian ฮังกาเรีย
Icelandic ไอซ์แลนดิก
Indonesian อินโดนีเซีย
Irish ไอริช
Italian อิตาลี
Japanese ญี่ปุ่น
Kazakh คาซัค
Khmer / Cambodian เขมร / กัมพูชา
Korean เกาหลี
Lao ลาว
Latin ละติน
Latvian ลัตเวีย
Lithuanian ลิทัวเนีย
Malay มาเลย์
Marathi มาราที
Mongolian มองโกเลีย
Nepali เนปาล
Norwegian นอร์เวีย
Pashto พัชโต
Persian / Farsi เปอร์เซีย
Polish โปแลนด์
Portuguese โปรตุเกส
Punjabi ปันจาบ
Romanian โรมาเนีย
Russian รัสเซีย
Scottish Gaelic สก็อต
Serbian เซอร์เบีย
Slovak สโลวัค
Slovene / Slovenian สโลเวเนีย
Somali โซมาลี
Spanish สเปน
Swahili สวาฮีลี
Swedish สวีเดน
Tagalog ตากาล็อก
Tamil ทามิล
Telugu เทลูกู
Thai ไทย
Turkish ตุรกี
Ukrainian ยูเครน
Urdu อิรดู
Uzbek อุซเบก
Vietnamese เวียดนาม
Welsh เวลช์
Zulu ซูลู
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play