รูปทรงและคำศัพท์คณิตศาสตร์

เรียนรู้คำภาษาอังกฤษสำหรับรูปร่างและคำเรขาคณิต และวิธีการพูดถึงเศษส่วน

คำเรขาคณิต

addition การบวก
subtraction การลบ
multiplication การคูณ
division การหาร
to add บวก
to subtract / to take away ลบ
to multiply คูณ
to divide หาร
to calculate คำนวณ
total ทั้งหมด
arithmetic เลขคณิต
algebra พีชคณิต
geometry เรขาคณิต
calculus แคลคูลัส
statistics สถิติ
integer จำนวนเต็ม
even number เลขคู่
odd number เลขคี่
prime number จำนวนเฉพาะ
fraction เศษส่วน
decimal ทศนิยม
decimal point จุดทศนิยม
percent ร้อยละ
percentage จำนวนร้อยละ
theorem ทฤษฎีบท
proof หลักฐาน
problem ปัญหา
solution ทางออก
formula สูตร
equation สมการ
graph กราฟ
axis แกน
average ค่าเฉลี่ย
correlation สหสัมพันธ์
probability ความเป็นไปได้
dimensions มิติ
area พื้นที่
circumference เส้นรอบวง
diameter เส้นผ่าศูนย์กลาง
radius รัศมี
length ความยาว
height ความสูง
width ความกว้าง
perimeter เส้นรอบวง
angle มุม
right angle มุมขวา
line เส้น
straight line เส้นตรง
curve เส้นโค้ง
parallel เส้นขนาน
tangent เส้นสัมผัส
volume ปริมาตร

รูปร่าง

circle วงกลม
triangle สามเหลี่ยม
square สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า
pentagon ห้าเหลี่ยม
hexagon หกเหลี่ยม
octagon แปดเหลี่ยม
oval วงรี
star รูปดาว
polygon รูปหลายเหลี่ยม
cone ทรงกรวย
cube ทรงลูกบาศก์
cylinder ทรงกระบอก
pyramid ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู
sphere ทรงกลม

เศษส่วน

1⁄2 เศษหนึ่งส่วนสอง
1⁄3 เศษหนึ่งส่วนสาม
1⁄4 เศษหนึ่งส่วนสี่
1⁄5 เศษหนึ่งส่วนห้า
1⁄6 เศษหนึ่งส่วนหก
2⁄3 เศษสองส่วนสาม
3⁄4 เศษสามส่วนสี่
1⁄8 เศษหนึ่งส่วนแปด
1⁄10 เศษหนึ่งส่วนสิบ
1⁄100 เศษหนึ่งส่วนร้อย
หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่
หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสอง
หนึ่งเศษสามส่วนสี่
สองเศษหนึ่งส่วนสี่
สองเศษหนึ่งส่วนสอง
สองเศษสามส่วนสี่
สามเศษหนึ่งส่วนสี่
สามเศษหนึ่งส่วนสอง
สามเศษสามส่วนสี่

การอ่านจำนวนรวม

plus บวก
minus ลบ
times / multiplied by เวลา
divided by หารด้วย
squared ยกกำลังสอง
cubed ยกกำลังสาม
square root รากที่สอง
equals เท่ากับ
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน