เดือนและฤดูกาล

เรียนรู้ชื่อเดือนและฤดูกาลเป็นภาษาอังกฤษ โปรดทราบว่าชื่อเดือนขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่

เดือน

Januaryมกราคม
Februaryกุมภาพันธ์
Marchมีนาคม
Aprilเมษายน
Mayพฤษภาคม
Juneมิถุนายน
Julyกรกฎาคม
Augustสิงหาคม
Septemberกันยายน
Octoberตุลาคม
Novemberพฤศจิกายน
Decemberธันวาคม
in Januaryในเดือนมกราคม
in Februaryในเดือนกุมภาพันธ์
in Marchในเดือนมีนาคม
in Aprilในเดือนเมษายน
in Mayในเดือนพฤษภาคม
in Juneในเดือนมิถุนายน
in Julyในเดือนกรกฎาคม
in Augustในเดือนสิงหาคม
in Septemberในเดือนกันยายน
in Octoberในเดือนตุลาคม
in Novemberในเดือนพฤศจิกายน
in Decemberในเดือนธันวาคม

ฤดูกาล

springฤดูใบไม้ผลิ
summerฤดูร้อน
autumn (ภาษาอังกฤษแบบสหรัฐ: fall)ฤดูใบไม้ร่วง
winterฤดูหนาว
in springในฤดูใบไม้ผลิ
in summerในฤดูร้อน
in autumn (ภาษาอังกฤษแบบสหรัฐ: in fall)ในฤดูใบไม้ร่วง
in winterในฤดูหนาว
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง