เวลา

ต่อไปนี้เป็นคำภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลา

หน่วยเวลา

second วินาที
minute นาที
hour ชั่วโมง
day วัน
week สัปดาห์
fortnight ปักษ์
month เดือน
year ปี
decade ทศวรรษ
century ศตวรรษ
weekend สุดสัปดาห์
leap year ปีอธิกสุรทิน

เวลาของวัน

morning เช้า
afternoon บ่าย
evening เย็น
night / night time กลางคืน/เวลากลางคืน
midday / noon กลางวัน/เที่ยง
midnight เที่ยงคืน
dawn รุ่งสาง
dusk ก่อนค่ำ
sunrise ดวงอาทิตย์ขึ้น
sunset ดวงอาทิตย์ตก

คำอื่นที่เกี่ยวกับเวลา

now ตอนนี้
then ตอนนั้น
immediately / straight away ทันที/เดี๋ยวนี้
soon เร็วๆ นี้
earlier ก่อนหน้านี้
later ภายหลัง

ความถี่

never ไม่เคย
rarely ไม่บ่อย
occasionally บางครั้งบางคราว
sometimes บางครั้ง
often / frequently บ่อยครั้ง/ถี่
usually / normally ตามปกติ/โดยปกติ
always เสมอ
every day / daily ทุกวัน/รายวัน
every week / weekly ทุกสัปดาห์/รายสัปดาห์
every month / monthly ทุกเดือน/รายเดือน
every year / yearly ทุกปี/รายปี
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play