โทรศัพท์

ต่อไปนี้เป็นคำภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์

answerphone เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
area code รหัสพื้นที่
battery แบตเตอรี่
business call การโทรเรื่องธุรกิจ
cordless phone โทรศัพท์ไร้สาย
country code รหัสประเทศ
directory enquiries สอบถามหมายเลขโทรศัพท์
dialling tone เสียงโทรออก
engaged ไม่ว่าง
ex-directory สมุดเบอร์โทรศัพท์เก่า
extension สายต่อ
interference เสียงแทรก
international directory enquiries สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
fault ต่อผิด
message ข้อความ
off the hook วางสาย
operator พนักงานรับโทรศัพท์
outside line สายนอก
personal call การโทรส่วนตัว
phone (คำย่อของ telephone) โทรศัพท์
phone book / telephone directory สมุดรายชื่อ
phone box / call box กล่องต่อสายโทรศัพท์
phone card บัตรโทรศัพท์
phone number (คำย่อของ telephone number) หมายเลขโทรศัพท์
receiver ตัวรับสัญญาณ
switchboard แผงต่อสายโทรศัพท์
wrong number โทรผิด
mobile (คำย่อของ mobile phone) โทรศัพท์เคลื่อนที่
smartphone สมาร์ทโฟน
missed call สายที่ไม่ได้รับ
mobile phone charger ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ
ringtone เสียงสายเรียกเข้า
signal สัญญาณ
text message ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ
to call / to phone เรียก
to be cut off สายหลุด
to dial a number กดหมายเลขโทรศัพท์
to hang up สายหลุด
to leave a message ฝากข้อความ
to ring โทรศัพท์ดัง
to call someone back โทรกลับหาใครบางคน
to text ส่งข้อความ
to send a text message ส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ
to put the phone on loudspeaker ทำให้เสียงโทรศัพท์ออกทางเครื่องขยายเสียง
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน