การขับขี่

ต่อไปนี้เป็นวลีบางส่วนที่คุณอาจจำเป็นต้องใช้และป้ายที่คุณจะเห็นหากคุณเดินทางทางรถยนต์

can I park here? ฉันจอดรถที่นี่ได้ไหม
where's the nearest petrol station? ปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน
how far is it to the next services? อีกไกลเท่าไรจะถึงปั้มถัดไป
are we nearly there? เราเกือบถึงหรือยัง
please slow down! กรุณาลดความเร็ว!
we've had an accident เราประสบอุบัติเหตุ
sorry, it was my fault ขอโทษค่ะ/ครับ ดิฉัน/ผมผิดเอง
it wasn't my fault ดิฉัน/ผมไม่ผิด
you've left your lights on คุณไม่ได้เปิดไฟ
have you passed your driving test? คุณสอบใบขับขี่ผ่านแล้วหรือยัง

ที่ปั๊มน้ำมัน

how much would you like? คุณต้องการเท่าไหร่
full, please เต็มถัง
£25 worth, please 25 ปอนด์ครับ/ค่ะ
it takes … รถคันนี้ใช้…
petrol น้ำมันเบนซิน
diesel น้ำมันดีเซล
it’s an electric car เป็นรถไฟฟ้า
I'd like some oil ฉันต้องการน้ำมัน
can I check my tyre pressures here? ฉันจะตรวจสอบลมยางที่นี่ได้ไหม

ปัญหาด้านเครื่องจักรกล

my car's broken down รถฉันเสีย
my car won't start รถฉันสตาร์ทไม่ติด
we've run out of petrol น้ำมันหมด
the battery's flat แบตเตอรี่หมด
have you got any jump leads? คุณมีสายจัมพ์ตะกั่วไหม
I've got a flat tyre ยางแบน
I've got a puncture ถูกเจาะ (ให้รั่ว)
the … isn't working … ไม่ทำงาน
speedometer มาตรวัดความเร็ว
petrol gauge มาตรวัดน้ำมัน
fuel gauge มาตรวัดเชื้อเพลิง
the … aren't working … ไม่ทำงาน
brake lights ไฟเบรค
indicators ไฟเลี้ยว
there's something wrong with … มีบางอย่างผิดปกติที่…
the engine เครื่องยนต์
the steering พวงมาลัย
the brakes เบรก
the car's losing oil รถน้ำมันหมด

ติดต่อกับตำรวจ

could I see your driving licence? ขอดูใบขับขี่หน่อยได้ไหม
do you know what speed you were doing? คุณทราบไหมว่าคุณใช้ความเร็วเท่าไร
are you insured on this vehicle? ยานพาหนะนี้มีประกันไหม
could I see your insurance documents? ขอดูเอกสารประกันหน่อยได้ไหม
have you had anything to drink? คุณดื่มอะไรหรือยัง
how much have you had to drink? คุณดื่มไปมากเท่าไรแล้ว
could you blow into this tube, please? กรุณาเป่าลมเข้าหลอดนี้

สิ่งที่คุณอาจจะเห็น

Stop หยุด
Give way ให้ทาง
No entry ห้ามเข้า
One way เดินรถทางเดียว
Parking ที่จอดรถ
No parking ห้ามจอดรถ
No stopping ห้ามหยุดรถ
Vehicles will be clamped จะถูกล๊อคล้อ
Keep left ขับชิดซ้าย
Get in lane ขับในเลน
Slow down ลดความเร็ว
No overtaking ห้ามแซง
School โรงเรียน
Low bridge สะพานเตี้ย
Level crossing ทางข้ามรถไฟ
Bus lane ช่องทางเดินรถโดยสารประจำทาง
No through road ทางตัน
Caution ระวัง
Fog หมอก
Diversion ทางเบี่ยง
Road closed ถนนปิด
Roadworks กำลังทำถนน
Accident ahead อุบัติเหตุข้างหน้า
Queue ahead ข้างหน้ารถหนาแน่น
Queues after next junction แยกหน้ามีรถหน้าแน่น
On tow ลาก
Services สถานที่บริการ
Air อากาศ
Water น้ำ
Don't drink and drive เมาไม่ขับ
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play