การบริการและการซ่อมแซม

หากคุณมีของส่วนตัวที่จำเป็นต้องซ่อมหรือทำความสะอาด วลีเหล่านี้จะมีประโยชน์

การซ่อมแซมทั่วๆ ไป

do you know where I can get my … repaired? คุณพอจะทราบไหมว่าฉันจะซ่อม … ได้ที่ไหน
phone โทรศัพท์
watch นาฬิกา
camera กล้องถ่ายรูป
shoes รองเท้า
the screen’s broken หน้าจอเสีย
there's something wrong with … …มีบางอย่างผิดปกติ
my watch นาฬิกาของฉัน
this radio วิทยุเครื่องนี้
do you do … repairs? คุณซ่อม…ได้ไหม
television โทรทัศน์
computer คอมพิวเตอร์
laptop คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
how much will it cost? ราคาเท่าไหร่
when will it be ready? จะซ่อมเสร็จเมื่อไหร่
how long will it take? ใช้เวลานานไหม
I can do it straight away เดี๋ยวทำให้เลย
it'll be ready … จะเสร็จ…
by tomorrow ภายในวันพรุ่งนี้
next week ภายในสัปดาห์หน้า
I won't be able to do it for at least two weeks ฉันจะมีเวลาซ่อมอีกอย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังจากนี้
are you able to repair it? คุณซ่อมได้ไหม
we can't do it here ฉันไม่สามารถทำที่นี่ได้
we're going to have to send it back to the manufacturers เรากำลังจะส่งมันกลับคืนไปยังโรงงาน
it's not worth repairing ซ่อมไม่คุ้มหรอก
my watch has stopped นาฬิกาของฉันหยุดเดินแล้ว
can I have a look at it? ช่วยดูมันหน่อยได้ไหม
I think it needs a new battery ฉันคิดว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่
I've come to collect my … ฉันมารับ…ของฉัน
watch นาฬิกา
computer คอมพิวเตอร์

การถ่ายภาพ

could you print the photos on this memory card for me? โปรดพิมพ์รูปบนเมมโมรีการ์ดนี้ให้ฉันหน่อย
could you print the photos on this memory stick for me? โปรดพิมพ์รูปบนเมมโมรีสติกนี้ให้ฉันหน่อย
would you like matt or gloss prints? คุณต้องการอัดภาพแบบด้านหรือแบบเป็นเงา
what size prints would you like? คุณต้องการรูปขนาดไหน

ณ ร้านซักแห้ง

could I have this suit cleaned? ช่วยซักชุดสูทตัวนี้ได้ไหม
how much do you charge for a shirt? คุณคิดค่าซ่อมเสื้อหนึ่งตัวเท่าไร

ต่อไปนี้เป็นวลีบางส่วนที่คุณจะพบว่ามีประโยชน์หากคุณต้องการแก้กางเกงของคุณ โปรดทราบว่า 1 นิ้วคือประมาณ 2.5 ซม.

could you take these trousers up an inch? ช่วยตัดขากางเกงให้สั้นขึ้น 1 นิ้วได้ไหม
could you take these trousers down an inch? ช่วยทำให้ขากางเกงยาวขึ้น 1 นิ้วได้ไหม
could you take these trousers in an inch? ช่วยเย็บกางเกงเข้า 1 นิ้วได้ไหม
could you take these trousers out two inches? ช่วยขยายกางเกงออก 1 นิ้วได้ไหม

การซ่อมรองเท้าและทำกุญแจ

could I have these shoes repaired? ช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้หน่อยได้ไหม
could you put new … on these shoes for me? ช่วยใส่…อันใหม่บนรองเท้าของฉันได้ไหม
heels ส้นรองเท้า
soles ฝ่าเท้า
could I have this key cut? ช่วยทำกุญแจนี้ได้ไหม
could I have these keys cut? ฉันทำกุญแจเหล่านี้ได้ไหม
I'd like one copy of each of these, please ฉันต้องการทำกุญแจเหล่านี้ 1 ชุด
could I have a key ring? ขอพวงกุญแจหน่อยได้ไหม
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน