การบอกเวลา

เรียนรู้วิธีบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ โดยปกติจะใช้การบอกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง การบอกเวลาแบบ 24 ชั่วโมงใช้สำหรับตารางเวลาการเดินทางเท่านั้น

การถามเวลา

What's the time?ตอนนี้กี่โมง
What time is it?ตอนนี้กี่โมง
Could you tell me the time, please?ช่วยบอกเวลาตอนนี้ได้ไหม
Do you happen to have the time?คุณรู้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้ว
Do you know what time it is?คุณรู้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้ว

การบอกเวลา

It's …ตอนนี้…
exactly ...…ตรง
about ...ประมาณ…
almost ...เกือบ…
just gone ...เพิ่ง…
One o'clockหนึ่ง/สิบสามนาฬิกา
Two o'clockสอง/สิบสี่นาฬิกา
Three o'clockสาม/สิบห้านาฬิกา
Four o'clockสี่/สิบหกนาฬิกา
Five o'clockห้า/สิบเจ็ดนาฬิกา
Six o'clockหก/สิบแปดนาฬิกา
Seven o'clockเจ็ด/สิบเก้านาฬิกา
Eight o'clockแปด/ยี่สิบนาฬิกา
Nine o'clockเก้า/ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา
Ten o'clockสิบ/ยี่สิบสองนาฬิกา
Eleven o'clockสิบเอ็ด/ยี่สิบสามนาฬิกา
Twelve o'clockสิบสอง/ยี่สิบสี่นาฬิกา
Quarter past ……สิบห้านาที
oneหนึ่งนาฬิกา/สิบสามนาฬิกา
twoสองนาฬิกา/สิบสี่นาฬิกา
threeสามนาฬิกา/สิบห้านาฬิกา
Half past ……สามสิบนาที
oneหนึ่งนาฬิกา/สิบสามนาฬิกา
twoสองนาฬิกา/สิบสี่นาฬิกา
threeสามนาฬิกา/สิบห้านาฬิกา
Quarter to …อีกสิบห้านาทีจะ…
oneหนึ่งนาฬิกา/สิบสามนาฬิกา
twoสองนาฬิกา/สิบสี่นาฬิกา
threeสามนาฬิกา/สิบห้านาฬิกา
Five past oneหนึ่งนาฬิกาห้านาที
Ten past oneหนึ่งนาฬิกาสิบนาที
Twenty past oneหนึ่งนาฬิกายี่สิบนาที
Twenty-five past oneหนึ่งนาฬิกายี่สิบห้านาที
Five to twoอีกห้านาทีจะสองนาฬิกา
Ten to twoอีกสิบนาทีจะสองนาฬิกา
Twenty to twoอีกยี่สิบนาทีจะสองนาฬิกา
Twenty-five to twoอีกยี่สิบห้านาทีจะสองนาฬิกา
Ten fifteenสิบนาฬิกาสิบห้านาที
Ten thirtyสิบนาฬิกาสามสิบนาที
Ten forty-fiveสิบนาฬิกาสี่สิบห้านาที
Ten amสิบโมงเช้า
Six pmหกโมงเย็น
noon / middayเที่ยงวัน
Midnightเที่ยงคืน

สามารถบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษโดยการบอกเป็นชั่วโมง ตามด้วยนาที ตามด้วย am หรือ pm ถ้าจำเป็น เช่น

11.47amสิบเอ็ดโมงสี่สิบเจ็ดนาที
2.13pmบ่ายสองโมงสิบสามนาที

นาฬิกา

My watch is …นาฬิกาของฉัน…
fastเดินเร็ว
slowเดินช้า
That clock's a little …นาฬิกานั้น…นิดหน่อย
fastเดินเร็ว
slowเดินช้า
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน