การเดินทางโดยรถโดยสารและรถไฟ

วลีเหล่านี้บางส่วนจะมีความจำเป็นหากคุณเดินทางทางรถประจำทางหรือรถไฟ นอกจากนี้ยังมีป้ายที่คุณอาจเห็นที่สถานีต่างๆ

ที่สถานีรถโดยสารหรือสถานีรถไฟ

where's the ticket office? ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหน
where are the ticket machines? เครื่องขายตั๋วอยู่ที่ไหน
what time's the next bus to …? รถโดยสารคันต่อไปที่จะไป…ออกกี่โมง
Camden แคมเดน
what time's the next train to …? รถไฟที่จะไป…ออกกี่โมง
Leeds ลีดส์
can I buy a ticket on the bus? ฉันซื้อตั๋วบนรถโดยสารได้ไหม
can I buy a ticket on the train? ฉันซื้อตั๋วบนรถไฟได้ไหม
how much is a … to London? ตั๋ว…ไปลอนดอนราคาเท่าไหร่
single ตั๋วแบบเที่ยวเดียว
return ตั๋วแบบไปกลับ
first class single ตั๋วชั้นพิเศษแบบเที่ยวเดียว
first class return ตั๋วชั้นพิเศษแบบไปกลับ
I'd like a … to Bristol ฉันต้องการ…ไปบริสตอล
single ตั๋วแบบเที่ยวเดียว
return ตั๋วแบบไปกลับ
child single ตั๋วเด็กแบบเที่ยวเดียว
child return ตั๋วเด็กแบบไปกลับ
senior citizens' single ตั๋วพลเมืองอาวุโสแบบเที่ยวเดียว
senior citizens' return ตั๋วพลเมืองอาวุโสแบบไปกลับ
first class single ตั๋วชั้นพิเศษแบบเที่ยวเดียว
first class return ตั๋วชั้นพิเศษแบบไปกลับ
are there any reductions for off-peak travel? มีส่วนลดสำหรับการเดินทางช่วงเวลาไม่รีบเร่งไหม
when would you like to travel? คุณต้องการเดินทางเมื่อไหร่
when will you be coming back? คุณจะกลับมาเมื่อไหร่
I'd like a return to …, coming back on Sunday ฉันต้องการตั๋วไปกลับไปที่…และกลับมาวันอาทิตย์
Newcastle นิวแคสเซิล
which platform do I need for …? ฉันต้องไปชานชาลาไหนเพื่อไป…
Manchester แมนเชสเตอร์
is this the right platform for …? ชานชาลานี้สำหรับไป…ใช่ไหม
Cardiff คาร์ดิฟ
where do I change for …? ฉันจะเปลี่ยนไป…ได้ที่ไหน
Exeter เอคซีเตอร์
you'll need to change at … คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนขบวนที่…
Reading เรดดิ้ง
can I have a timetable, please? ขอตารางเวลาหน่อยได้ไหม
how often do the buses run to …? มีรถโดยสารวิ่งไป…บ่อยแค่ไหน
Bournemouth บอร์นมัธ
how often do the trains run to …? มีรถไฟวิ่งไป…บ่อยไหม
Coventry โคเวนทรี
I'd like to renew my season ticket, please โปรดออกตั๋วตามฤดูกาลใหม่ให้ฉันใหม่
the next train to arrive at Platform 2 is the 16.35 to Doncaster รถไฟขบวนถัดไปที่จะเข้าชานชาลาที่ 2 เวลา 16.35 น. คือรถไฟที่จะไปดอนเชสเตอร์
Platform 11 for the 10.22 to Guildford ชานชาลาที่ 11 เวลา 10.22 น. คือรถไฟที่จะไปกิลด์ฟอดด์
the next train to depart from Platform 5 will be the 18.03 service to Penzance รถไฟขบวนถัดไปที่จะออกจากชานชาลาที่ 5 เวลา 18.03 น. คือรถไฟไปเพนแซนเซ่
the train's running late รถไฟจะมาช้า
the train's been cancelled รถไฟขบวนนี้ถูกยกเลิกแล้ว

บนรถโดยสารหรือรถไฟ

does this bus stop at …? รถโดยสารจะจอดที่…ไหม
Trafalgar Square จัตุรัสทราฟัลการ์
does this train stop at …? รถไฟจะจอดที่…ไหม
Leicester เลสเตอร์
could I put this in the hold, please? ฉันวางของนี้ในช่องเก็บของได้ไหม
could you tell me when we get to …? รบกวนบอกฉันด้วยเมื่อเราไปถึง…
the university มหาวิทยาลัย
could you please stop at …? คุณจะกรุณาจอดที่…ได้ไหม
the airport สนามบิน
is this seat free? ที่นั่งตรงนี้ว่างไหม
is this seat taken? ที่นั่งตรงนี้มีคนนั่งไหม
do you mind if I sit here? ขอฉันนั่งตรงนี้ได้ไหม
tickets, please ขอตั๋วด้วยค่ะ/ครับ
all tickets and railcards, please ขอทั้งตั๋วและบัตรโดยสารรถไฟค่ะ/ครับ
could I see your ticket, please? ขอดูตั๋วด้วยค่ะ/ครับ
I've lost my ticket ฉันทำตั๋วหาย
what time do we arrive in …? เราจะไปถึง…ตอนกี่โมง
Sheffield เชฟฟิลด์
what's this stop? สถานีนี้ชื่ออะไร
what's the next stop? สถานีหน้าชื่ออะไร
this is my stop ฉันจะลงสถานีนี้
I'm getting off here ฉันจะลงที่นี่
is there a buffet car on the train? มีตู้ขายอาหารบนรถไฟไหม
do you mind if I open the window? จะเป็นไรไหมถ้าฉันเปิดหน้าต่าง
we are now approaching London Kings Cross ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่สถานีลอนดอนคิงส์ครอส
this train terminates here รถไฟสิ้นสุดที่นี่
all change, please กรุณาเปลี่ยนขบวน
please take all your luggage and personal belongings with you โปรดอย่าลืมกระเป๋าเดินทางและสัมภาระของคุณ

รถไฟฟ้าใต้ดิน

could you tell me where the nearest Tube station is? คุณบอกฉันได้ไหมว่าสถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน
where's there a map of the Underground? แผนที่รถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหน
over there ตรงนั้น
which line do I need for Camden Town? ฉันต้องขึ้นขบวนไหนไปแคนเด้นทาวน์
how many stops is it to …? อีกกี่สถานีถึงจะถึง…
Westminster เวสมินเตอร์
I'd like a Day Travelcard, please ฉันต้องการตั๋วเดินทางแบบ 1 วัน
which zones? เขตไหน
zones 1-2 เขต 1-2
I'd like an Oyster card, please ฉันต้องการบัตรออยส์เตอร์หนึ่งใบ (บัตรจ่ายล่วงหน้าบริการขนส่งสาธารณะในลอนดอน)
I'd like to put £10 on it ฉันต้องการเติมเงิน 10 ปอนด์

สิ่งที่คุณอาจเห็น

Tickets ตั๋ว
Platform ชานชาลา
Waiting room ห้องพักผู้โดยสาร
Left luggage กระเป๋าเดินทางที่มีคนลืมไว้
Lost property ทรัพย์สินหาย
Underground รถไฟใต้ดิน
Bus stop ป้ายรถโดยสาร
Request stop ขอให้จอด
On time ตรงเวลา
Expected คาดว่าจะมา
Delayed ล่าช้า
Cancelled ถูกยกเลิก
Calling at ... จอดที่...
Seat ที่นั่ง
Car รถยนต์
Priority seat ที่นั่งพิเศษ (ที่นั่งที่ควรมอบให้ผู้ที่ยืนลำบากเช่นผู้หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุหรือคนพิการ)
To trains รถไฟ
Trains to London รถไฟไปลอนดอน
Way out ทางออก
Mind the gap โปรดระวังช่องว่าง
Northbound platform ชานชาลาที่ไปทิศเหนือ
Eastbound platform ชานชาลาที่ไปทิศตะวันออก
Southbound platform ชานชาลาทิศใต้
Westbound platform ชานชาลาที่ไปทิศตะวันตก
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play