การเดินทางโดยเครื่องบิน

ต่อไปนี้เป็ววลีภาษาอังกฤษบางส่วนที่จำเป็นเมื่อเดินทางทางเครื่องบินและป้ายที่คุณจะเห็นที่สนามบิน

การเช็คอิน

I've come to collect my tickets ฉันมารับตั๋วของฉัน
I booked on the internet ฉันจองไว้แล้วทางอินเตอร์เน็ต
do you have your booking reference? คุณมีหลักฐานการจองไหม
your passport and ticket, please ขอหนังสือเดินทางกับตั๋วของคุณด้วยค่ะ/ครับ
here's my booking reference นี่คือหลักฐานการจองของฉัน
where are you flying to? คุณจะบินไปที่ไหน
did you pack your bags yourself? คุณจัดกระเป๋าด้วยตัวเองหรือเปล่า
has anyone had access to your bags in the meantime? หลังจากนั้นมีใครเปิดกระเป๋าคุณหรือไม่
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? คุณมีของเหลวหรือของมีคมในกระเป๋าถือหรือไม่
how many bags are you checking in? คุณมีกระเป๋าเดินทางที่จะฝากเข้าใต้ท้องเครื่องบินกี่ใบ
could I see your hand baggage, please? ขอดูกระเป๋าถือของคุณหน่อยได้ไหม
do I need to check this in or can I take it with me? ฉันจำเป็นต้องฝากของนี้เข้าใต้ท้องเครื่องบินหรือฉันนำขึ้นเครื่องได้
you'll need to check that in คุณจำเป็นต้องฝากของนี้เข้าใต้ท้องเครื่องบิน
there's an excess baggage charge of … จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระที่น้ำหนักเกินพิกัด…
£30 30 ปอนด์
would you like a window or an aisle seat? คุณต้องการที่นั่งใกล้หน้าต่าง หรือใกล้ทางเดิน?
enjoy your flight! ขอให้สนุกกับการเดินทาง!
where can I get a trolley? ฉันจะหารถเข็นของได้ที่ไหน

ความปลอดภัย

are you carrying any liquids? คุณพกอะไรทีเป็นของเหลวมาบ้างหรือเปล่า
could you take off your …, please? คุณช่วยถอด…หน่อยได้ไหม
coat เสื้อคลุม
shoes รองเท้า
belt เข็มขัด
could you put any metallic objects into the tray, please? โปรดวางของที่เป็นโลหะในถาดด้วยค่ะ/ครับ
please empty your pockets โปรดเอาของออกจากกระเป๋าเสื้อและกางเกงให้หมด
please take your laptop out of its case กรุณานำคอมพิวเตอร์ออกจากกระเป๋าด้วยค่ะ/ครับ
I'm afraid you can't take that through ขออภัย คุณไม่สามารถนำของชิ้นนั้นขึ้นเครื่องได้

ในอาคารผู้โดยสารขาออก

what's the flight number? เที่ยวบินอะไร
which gate do we need? เราต้องไปที่ประตูไหน
last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32 เรียกครั้งสุดท้ายสำหรับผู้โดยสารชื่อสมิทที่จะเดินทางไปไมอามี่ กรุณารีบไปที่ประตูหมายเลข 32 ทันที
the flight's been delayed เที่ยวบินล่าช้า
the flight's been cancelled เที่ยวบินถูกยกเลิก
we'd like to apologise for the delay ขออภัยสำหรับความล่าช้า
could I see your passport and boarding card, please? ขอดูหนังสือเดินทางและบัตรโดยสารด้วยค่ะ/ครับ

บนเครื่องบิน

what's your seat number? ที่นั่งของคุณหมายเลขอะไร
could you please put that in the overhead locker? โปรดวางของนั้นในตู้วางกระเป๋าด้านบนด้วยค่ะ/ครับ
please pay attention to this short safety demonstration โปรดดูการสาธิตด้านความปลอดภัยสั้นๆ นี้อย่างตั้งใจด้วยค่ะ/ครับ
please turn off all mobile phones and electronic devices กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
the captain has turned off the Fasten Seatbelt sign กัปตันได้ปิดสัญญาณคาดเข็มขัดนิรภัยแล้ว
how long does the flight take? เที่ยวบินนี้จะใช้เวลาบินนานแค่ไหน
would you like any food or refreshments? คุณต้องการอาหารหรือเครื่องดื่มไหม
the captain has switched on the Fasten Seatbelt sign กัปตันได้เปิดสัญญาณคาดเข็มขัดนิรภัยแล้ว
we'll be landing in about fifteen minutes เราจะลงจอดในอีก 15 นาที
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position กรุณารัดเข็มขัดนิรภัยและปรับที่นั่งของคุณให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off โปรดนั่งอยู่กับที่จนกว่าเครื่องบินจะลงจอดได้สำเร็จและสัญญาณคาดเข็มขัดนิรภัยดับลง
the local time is … เวลาท้องถิ่นขณะนี้…
9.34pm สามทุ่มสามสิบสี่นาที

สิ่งที่คุณอาจเห็น

Short stay (คำย่อของ Short stay car park) ที่จอดรถระยะสั้น
Long stay (คำย่อของ Long stay car park) ที่จอดรถระยะยาว
Arrivals ขาเข้า
Departures ขาออก
International check-in เช็คอินเที่ยวบินระหว่างประเทศ
International departures เที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศ
Domestic flights เที่ยวบินในประเทศ
Toilets ห้องน้ำ
Information ข้อมูล
Ticket offices ห้องจำหน่ายตั๋ว
Lockers ลิ้นชัก
Payphones โทรศัพท์สาธารณะ
Restaurant ร้านอาหาร
Check-in closes 40 minutes before departure เช็คอินปิด 40 นาทีก่อนการเดินทาง
Gates 1-32 ประตูหมายเลข 1-32
Tax free shopping การซื้อสินค้าปลอดภาษี
Duty free shopping การซื้อสินค้าปลอดภาษี
Transfers การเปลี่ยนเครื่อง
Flight connections การต่อเที่ยวบิน
Baggage reclaim ที่รับกระเป๋าเดินทาง
Passport control ด่านตรวจหนังสือเดินทาง
Customs ศุลกากร
Taxis แท็กซี่
Car hire การเช่ารถ
Departures board กระดานแจ้งเที่ยวบินขาออก
Check-in open เช็คอินเปิด
Go to Gate ... ไปที่ประตู…
Delayed ล่าช้า
Cancelled ยกเลิกไปแล้ว
Now boarding ขึ้นเครื่องได้แล้ว
Last call เรียกครั้งสุดท้าย
Gate closing ประตูกำลังปิด
Gate closed ประตูปิดแล้ว
Departed เครื่องออกไปแล้ว
Arrivals board กระดานแจ้งเที่ยวบินขาเข้า
Expected 23:25 คาดว่าจะมาถึงเเวลา 23:25 น.
Landed 09:52 ลงจอดเวลา 09:52 น.
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน