งาน

ต่อไปนี้เป็นวลีภาษาอังกฤษบางส่วนสำหรับการพูดคุยเรื่องงาน ซึ่งจะทำให้คุณพูดคุยเรื่องงานที่คุณทำและสถานที่ทำงานของคุณ

อาชีพ

what do you do? คุณทำงานอะไร
what do you do for a living? คุณทำงานอะไร
what sort of work do you do? คุณทำงานประเภทไหน
what line of work are you in? คุณทำงานในสายงานไหน
I'm a … ฉันเป็น…
teacher ครู
student นักเรียน
doctor แพทย์
I work as a … ฉันทำงานเป็น…
journalist นักหนังสือพิมพ์
programmer นักเขียนโปรแกรม
I work in … ฉันทำงานด้าน…
television ทีวี
publishing สื่อสิ่งพิมพ์
PR (public relations) ประชาสัมพันธ์
sales การขาย
IT เทคโนโลยีสารสนเทศ
I work with … ฉันทำงานกับ…
computers คอมพิวเตอร์
children with disabilities เด็กพิการ
I stay at home and look after the children ฉันอยู่บ้านและคอยดูแลลูกๆ
I'm a housewife ฉันเป็นแม่บ้าน

สถานะการจ้างงาน

I've got a part-time job ฉันทำงานพาร์ทไทม์
I've got a full-time job ฉันทำงานเต็มเวลา
I'm … ฉัน…
unemployed ตกงาน
out of work ไม่มีงานทำ
looking for work กำลังหางานทำ
looking for a job กำลังหางานทำ
I'm not working at the moment ตอนนี้ฉันว่างงาน
I've been made redundant บริษัทเลิกจ้างฉันแล้ว
I was made redundant two months ago บริษัทเลิกจ้างฉันเมื่อสองเดือนก่อน
I do some voluntary work ฉันทำงานอาสาสมัคร
I'm retired ฉันเกษียณแล้ว

คุณทำงานที่ไหน

who do you work for? คุณทำงานที่ไหน
I work for … ฉันทำงานที่…
a publishers สำนักพิมพ์
an investment bank ธนาคารเพื่อการลงทุน
the council สภา
I'm self-employed ฉันทำธุรกิจส่วนตัว
I work for myself ฉันเป็นเจ้าของกิจการ
I have my own business ฉันมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
I'm a partner in … ฉันเป็นหุ้นส่วนของ…
a law firm สำนักกฎหมาย
an accountancy practice สำนักงานบัญชี
an estate agents สำนักงานขายบ้านและที่ดิน
I've just started at … ฉันเพิ่งเริ่มทำงานที่…
IBM ไอบีเอ็ม

สถานที่ทำงาน

where do you work? คุณทำงานที่ไหน
I work in … ฉันทำงานใน…
an office สำนักงาน
a shop ร้านขายของ
a restaurant ภัตตาคาร
a bank ธนาคาร
a factory โรงงาน
a call centre ศูนย์รับโทรศัพท์
I work from home ฉันทำงานที่บ้าน

การอบรมและประสบการณ์การทำงาน

I'm training to be … ฉันกำลังฝึกเป็น…
an engineer วิศวกร
a nurse พยาบาล
I'm a trainee … ฉ้นเป็นพนักงานฝึกงานตำแหน่ง…
accountant สมุห์บัญชี
supermarket manager ผู้จัดการซูเปอร์มาร์เก็ต
I'm on a course at the moment ตอนนี้ฉันกำลังเรียนหลักสูตรหนึ่งอยู่
I'm on work experience ฉันทำงานหาประสบการณ์อยู่
I'm doing an internship ฉันกำลังฝึกงานอยู่
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน