งาน

ต่อไปนี้เป็นวลีภาษาอังกฤษบางส่วนสำหรับการพูดคุยเรื่องงาน ซึ่งจะทำให้คุณพูดคุยเรื่องงานที่คุณทำและสถานที่ทำงานของคุณ

อาชีพ

what do you do? คุณทำงานอะไร
what do you do for a living? คุณทำงานอะไร
what sort of work do you do? คุณทำงานประเภทไหน
what line of work are you in? คุณทำงานในสายงานไหน
I'm a … ฉันเป็น…
teacher ครู
student นักเรียน
doctor แพทย์
I work as a … ฉันทำงานเป็น…
journalist นักหนังสือพิมพ์
programmer นักเขียนโปรแกรม
I work in … ฉันทำงานด้าน…
television ทีวี
publishing สื่อสิ่งพิมพ์
PR (public relations) ประชาสัมพันธ์
sales การขาย
IT เทคโนโลยีสารสนเทศ
I work with … ฉันทำงานกับ…
computers คอมพิวเตอร์
children with disabilities เด็กพิการ
I stay at home and look after the children ฉันอยู่บ้านและคอยดูแลลูกๆ
I'm a housewife ฉันเป็นแม่บ้าน

สถานะการจ้างงาน

I've got a part-time job ฉันทำงานพาร์ทไทม์
I've got a full-time job ฉันทำงานเต็มเวลา
I'm … ฉัน…
unemployed ตกงาน
out of work ไม่มีงานทำ
looking for work กำลังหางานทำ
looking for a job กำลังหางานทำ
I'm not working at the moment ตอนนี้ฉันว่างงาน
I've been made redundant บริษัทเลิกจ้างฉันแล้ว
I was made redundant two months ago บริษัทเลิกจ้างฉันเมื่อสองเดือนก่อน
I do some voluntary work ฉันทำงานอาสาสมัคร
I'm retired ฉันเกษียณแล้ว

คุณทำงานที่ไหน

who do you work for? คุณทำงานที่ไหน
I work for … ฉันทำงานที่…
a publishers สำนักพิมพ์
an investment bank ธนาคารเพื่อการลงทุน
the council สภา
I'm self-employed ฉันทำธุรกิจส่วนตัว
I work for myself ฉันเป็นเจ้าของกิจการ
I have my own business ฉันมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
I'm a partner in … ฉันเป็นหุ้นส่วนของ…
a law firm สำนักกฎหมาย
an accountancy practice สำนักงานบัญชี
an estate agents สำนักงานขายบ้านและที่ดิน
I've just started at … ฉันเพิ่งเริ่มทำงานที่…
IBM ไอบีเอ็ม

สถานที่ทำงาน

where do you work? คุณทำงานที่ไหน
I work in … ฉันทำงานใน…
an office สำนักงาน
a shop ร้านขายของ
a restaurant ภัตตาคาร
a bank ธนาคาร
a factory โรงงาน
a call centre ศูนย์รับโทรศัพท์
I work from home ฉันทำงานที่บ้าน

การอบรมและประสบการณ์การทำงาน

I'm training to be … ฉันกำลังฝึกเป็น…
an engineer วิศวกร
a nurse พยาบาล
I'm a trainee … ฉ้นเป็นพนักงานฝึกงานตำแหน่ง…
accountant สมุห์บัญชี
supermarket manager ผู้จัดการซูเปอร์มาร์เก็ต
I'm on a course at the moment ตอนนี้ฉันกำลังเรียนหลักสูตรหนึ่งอยู่
I'm on work experience ฉันทำงานหาประสบการณ์อยู่
I'm doing an internship ฉันกำลังฝึกงานอยู่
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play