ที่คลินิกทันตกรรม

หากต้องการไปหาทันตแพทย์ช่วงการพักของคุณ คุณจะจำเป็นต้องใช้วลีเหล่านี้

ที่แผนกต้อนรับ

Can I make an appointment to see the …?ฉันสามารถนัดพบ…ได้ไหม
dentistทันตแพทย์
hygienistทันตภิบาล
I'd like a check-upฉันต้องการตรวจฟัน
Please take a seatกรุณานั่งลง
Would you like to come through?กรุณาเชิญทางนี้

ตรวจเช็คฟันของคุณ

When did you last visit the dentist?คุณพบหมอฟันครั้งสุดท้ายเมื่อไร
Have you had any problems?คุณมีปัญหาอะไรบ้างไหม
I've got toothacheฉันปวดฟัน
One of my fillings has come outสิ่งที่อุดฟันไว้มันหลุดออกไป
I've chipped a toothฉันฟันบิ่น
I'd like a clean and polish, pleaseฉันอยากจะขูดหินปูนและขัดฟัน
Can you open your mouth, please?กรุณาอ้าปากหน่อยได้ไหม
A little wider, pleaseอ้าปากกว้างอีกนิด
I'm going to give you an x-rayฉันจะทำการเอ็กซเรย์ให้คุณ
You've got a bit of decay in this oneฟันซี่นี้ของคุณผุนิดหน่อย
You've got an abscessฟันคุณมีถุงหนอง

การรักษาเกี่ยวกับฟัน

You need two fillingsคุณต้องอุดฟันสองซี่
I'm going to have to take this tooth outฉันจะถอนฟันให้คุณ
Do you want to have a crown fitted?คุณต้องการใส่ครอบฟันไหม
I'm going to give you an injectionฉันจะฉีดยาให้คุณ
Let me know if you feel any painบอกฉันถ้าคุณรู้สึกเจ็บ
Would you like to rinse your mouth out?คุณอยากจะบ้วนปากไหม
You should make an appointment with the hygienistคุณควรจะนัดทันตภิบาลเพื่อขูดหินปูน
How much will it cost?ราคาเท่าไหร่
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน