ที่คลินิกทันตกรรม

หากต้องการไปหาทันตแพทย์ช่วงการพักของคุณ คุณจะจำเป็นต้องใช้วลีเหล่านี้

ที่แผนกต้อนรับ

can I make an appointment to see the …? ฉันสามารถนัดพบ…ได้ไหม
dentist ทันตแพทย์
hygienist ทันตภิบาล
I'd like a check-up ฉันต้องการตรวจฟัน
please take a seat กรุณานั่งลง
would you like to come through? กรุณาเชิญทางนี้

ตรวจเช็คฟันของคุณ

when did you last visit the dentist? คุณพบหมอฟันครั้งสุดท้ายเมื่อไร
have you had any problems? คุณมีปัญหาอะไรบ้างไหม
I've got toothache ฉันปวดฟัน
one of my fillings has come out สิ่งที่อุดฟันไว้มันหลุดออกไป
I've chipped a tooth ฉันฟันบิ่น
I'd like a clean and polish, please ฉันอยากจะขูดหินปูนและขัดฟัน
can you open your mouth, please? กรุณาอ้าปากหน่อยได้ไหม
a little wider, please อ้าปากกว้างอีกนิด
I'm going to give you an x-ray ฉันจะทำการเอ็กซเรย์ให้คุณ
you've got a bit of decay in this one ฟันซี่นี้ของคุณผุนิดหน่อย
you've got an abscess ฟันคุณมีถุงหนอง

การรักษาเกี่ยวกับฟัน

you need two fillings คุณต้องอุดฟันสองซี่
I'm going to have to take this tooth out ฉันจะถอนฟันให้คุณ
do you want to have a crown fitted? คุณต้องการใส่ครอบฟันไหม
I'm going to give you an injection ฉันจะฉีดยาให้คุณ
let me know if you feel any pain บอกฉันถ้าคุณรู้สึกเจ็บ
would you like to rinse your mouth out? คุณอยากจะบ้วนปากไหม
you should make an appointment with the hygienist คุณควรจะนัดทันตภิบาลเพื่อขูดหินปูน
how much will it cost? ราคาเท่าไหร่
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play