ที่ทำงาน

ต่อไปนี้เป็นวลีภาษาอังกฤษบางส่วนที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์ในที่ทำงาน

วลีทั่วไป

how long have you worked here? คุณทำงานที่นี่มานานแค่ไหนแล้ว
I'm going out for lunch ฉันจะออกไปทานอาหารกลางวัน
I'll be back at 1.30 เขาจะกลับมาตอนบ่ายโมงครึ่ง
how long does it take you to get to work? คุณใช้เวลาเดินทางไปทำงานนานเพียงใด
the traffic was terrible today วันนี้รถติดมาก
how do you get to work? คุณไปทำงานอย่างไร

หวังว่าคุณจะไม่ต้องได้ยินประโยคนี้

you're fired! คุณถูกไล่ออก!

การขาดงาน

she's on maternity leave หล่อนลาคลอด
he's on paternity leave เขาลาเลี้ยงลูก
he's off sick today วันนี้เขาลาป่วย
he's not in today วันนี้เขาไม่อยู่
she's on holiday หล่อนลาพักร้อนอยู่
I'm afraid I'm not well and won't be able to come in today วันนี้ฉันไม่สบายและคงไปทำงานไม่ได้วันนี้

การติดต่อกับลูกค้า

he's with a customer at the moment ตอนนี้เขาอยู่กับลูกค้า
I'll be with you in a moment ฉันจะว่างคุยกับคุณอีกสักครู่
sorry to keep you waiting ขอโทษที่ปล่อยให้รอ
can I help you? มีอะไรให้ดิฉัน/ผมช่วยไหม
do you need any help? คุณต้องการความช่วยเหลืออะไรไหม
what can I do for you? คุณต้องการให้ดิฉัน/ผมช่วยอะไรบ้าง

ในสำนักงาน

he's in a meeting เขากำลังประชุมอยู่
what time does the meeting start? การประชุมเริ่มกี่โมง
what time does the meeting finish? การประชุมเสร็จกี่โมง
the reception's on the first floor แผนกต้อนรับอยู่ที่ชั้นหนึ่ง
I'll be free after lunch ฉันจะว่างหลังอาหารกลางวัน
she's having a leaving-do on Friday เธอจะออกจากที่นี่ในวันศุกร์ (ภาษาพูด)
she's resigned เธอลาออกไปแล้ว
this invoice is overdue ใบแจ้งหนี้นี้เกินกำหนดแล้ว
he's been promoted เขาได้เลื่อนตำแหน่ง
here's my business card นี่คือนามบัตรของฉัน
can I see the report? ขอฉันดูรายงานหน่อยได้ไหม
I need to do some photocopying ฉันจำเป็นต้องถ่ายสำเนา
where's the photocopier? เครื่องถ่ายเอกสารอยู่ที่ไหน
the photocopier's jammed มีกระดาษติดเครื่องถ่ายเอกสาร
I've left the file on your desk ฉันวางแฟ้มไว้บนโต๊ะของคุณ

ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

there's a problem with my computer คอมพิวเตอร์ของฉันมีปัญหา
the system's down at the moment ระบบมีปัญหาอยู่ขณะนี้
the internet's down at the moment อินเตอร์เน็ตล่มอยู่ตอนนี้
I can't access my emails ฉันไม่สามารถตรวจอีเมลได้
the printer isn't working เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน