ที่ร้านขายยา

วลีภาษาอังกฤษเหล่านี้จะมีประโยชน์เมื่อคุณอยู่ที่ร้านขายยา

I'd like some … ฉันต้องการ…
toothpaste ยาสีฟัน
paracetamol พาราเซตามอน
I've got a prescription here from the doctor ฉันมีใบสั่งยาจากหมอ
have you got anything for …? คุณมีอะไรก็ตามสำหรับ…ไหม
cold sores โรคปากเปื่อย
a sore throat อาการเจ็บคอ
chapped lips อาการปากลอก
a cough อาการไอ
travel sickness การเมารถเมาเรือ
athlete's foot เชื้อราที่เท้า
can you recommend anything for a cold? คุณช่วยแนะนำอะไรเกี่ยวกับไข้หวัดหน่อยได้ไหม
I'm suffering from … ฉันกำลังมีอาการ…
hay fever แพ้เกสรดอกไม้
indigestion อาหารไม่ย่อย
diarrhoea ท้องร่วง
I've got a rash ฉันมีผื่น
you could try this cream คุณลองทาครีมนี้ได้
if it doesn't clear up after a week, you should see your doctor ถ้ามันไม่หายภายใน 1 อาทิตย์ คุณควรจะไปหาหมอ
have you got anything to help me stop smoking? คุณพอจะมีอะไรที่ช่วยให้ฉันหยุดสูบบุหรี่ได้บ้างไหม
have you tried nicotine patches? คุณเคยลองแผ่นแปะนิโคตินไหม
can I buy this without a prescription? ฉันจะซื้อโดยไม่มีใบสั่งยาได้ไหม
it's only available on prescription ซื้อได้เฉพาะมีใบสั่งยาเท่านั้น
does it have any side-effects? มีผลข้างเคียงอะไรไหม
it can make you feel drowsy คุณอาจรู้สึกมึนงง
you should avoid alcohol คุณควรจะหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์
I'd like to speak to the pharmacist, please ฉันต้องการคุยกับเภสัชกรค่ะ/ครับ
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play