ที่ร้านขายแว่นตา

หากต้องการบริการจากคนขายแว่น คุณจะได้ยินและจำเป็นต้องใช้วลีเหล่านี้

do you offer free eye tests? คุณวัดสายตาให้ฟรีหรือเปล่า
I'd like to have an eye test, please ฉันอยากจะวัดสายตาสักหน่อย
I need a new … ฉันต้องการ…ใหม่
pair of glasses แว่นตา
pair of reading glasses แว่นตาสำหรับอ่านหนังสือ
glasses' case กล่องใส่แว่นตา
could I order some more contact lenses? ขอสั่งคอนแทคเลนส์เพิ่มค่ะ/ครับ
the frame on these glasses is broken กรอบแว่นตาอันนี้หัก
can you repair it? คุณซ่อมมันได้ไหม
do you sell sunglasses? คุณขายแว่นกันแดดไหม
how much are these designer frames? กรอบนี่ราคาเท่าไหร่
my eyesight's getting worse สายตาของฉันแย่ลง
do you wear contact lenses? คุณใส่คอนแทคเลนส์หรือเปล่า
are you short-sighted or long-sighted? คุณสายตาสั้นหรือสายตายาว
could you read out the letters on the chart, starting at the top? โปรดอ่านตัวอักษรบนกระดานเริ่มจากด้านบน
could you close your left eye, and read this with your right? โปรดปิดตาข้างซ้ายและอ่านข้อความนี้ด้วยตาข้างขวา
do you do hearing tests? คุณทำการทดสอบการได้ยินไหม
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play