วันเดือนปี

ส่วนนี้แสดงลักษณะการแสดงวันที่เป็นภาษาอังกฤษและกล่าวถึงวันที่สำคัญทางประวัติศาสตร์บางวัน

การถามวันที่

what's the date today? วันนี้วันที่เท่าไหร่
what's today's date? วันนี้วันที่เท่าไหร่

วันที่

15 October / October 15 15 ตุลาคม
Monday, 1 January วันจันทร์ที่ 1 มกราคม
on 2 February 2 กุมภาพันธ์
at the beginning of July ต้นเดือนกรกฎาคม
in mid-December กลางเดือนธันวาคม
at the end of March ปลายเดือนมีนาคม
by the end of June ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน

ปี

1984 ปี 1984
2000 ปี 2000
2005 ปี 2005
2018 ปี 2018
in 2007 ในปี 2007
AD ค.ศ.
BC ก่อนคริสตกาล

ศตวรรษ

the 17th century ศตวรรษที่ 17
the 18th century ศตวรรษที่ 18
the 19th century ศตวรรษที่ 19
the 20th century ศตวรรษที่ 20
the 21st century ศตวรรษที่ 21

วันสำคัญ

1066 — Battle of Hastings ปี 1066 — สมรภูมิเฮสติ้งส์
1776 — US Declaration of Independence ปี 1776 — วันประกาศอิสระภาพของสหรัฐอเมริกา
1789-1799 — the French Revolution ปี 1789-1799 การปฏิวัติฝรั่งเศส
1939-1945 — Second World War ปี 1939-1945 — สงครามโลกครั้งที่สอง
1989 — Fall of the Berlin Wall ปี ค.ศ. 1989 — สงครามแบ่งประเทศเยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตก
2012 — London Olympics ปี 2012 — โอลิมปิกที่กรุงลอนดอน
44 BC — the death of Julius Caesar สี่สิบสี่ปี ปีก่อนคริสตกาล – วันตายของ จูเลียต ซีซาร์
79 AD — eruption of Vesuvius ปี ค.ศ. 79 - การปะทุของภูเขาไฟวิสุเวียส
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน