ศาสนา

ต่อไปนี้เป็นวลีภาษาอังกฤษส่วนหนึ่งเกี่ยวกับศาสนา ที่ทำให้คุณสามารถคุยว่าคุณมีศาสนาหรือไม่และคุณนับถือศาสนาอะไร

are you religious? คุณมีศาสนาไหม
no, I'm … ไม่ ฉัน…
an atheist เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
agnostic ไม่มีศาสนา
what religion are you? คุณนับถือศาสนาอะไร
I'm a … ฉันนับถือศาสนา…
Christian คริสต์
Muslim อิสลาม
Buddhist พุทธ
Sikh ซิก
Hindu ฮินดู
Protestant คริสต์ นิกายโพรเทสแทนท์
Catholic คริสต์ นิกายคาทอลิก
I'm Jewish ฉันนับถือศาสนายูดาห์
do you believe in God? คุณเชื่อในพระเจ้าไหม
I believe in God ฉันเชื่อในพระเจ้า
I don't believe in God ฉันไม่เชื่อในพระเจ้า
do you believe in life after death? คุณเชื่อในชีวิตหลังการตายไหม
do you believe in reincarnation? คุณเชื่อในการกลับชาติมาเกิดใหม่ไหม

ศาสนสถาน

is there a … near here? มี…อยู่แถวนี้ไหม
church โบสถ์
mosque สุเหร่า
synagogue โบสถ์ยิว
temple วัด
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play