ศาสนา

ต่อไปนี้เป็นวลีภาษาอังกฤษส่วนหนึ่งเกี่ยวกับศาสนา ที่ทำให้คุณสามารถคุยว่าคุณมีศาสนาหรือไม่และคุณนับถือศาสนาอะไร

are you religious? คุณมีศาสนาไหม
no, I'm … ไม่ ฉัน…
an atheist เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
agnostic ไม่มีศาสนา
what religion are you? คุณนับถือศาสนาอะไร
I'm a … ฉันนับถือศาสนา…
Christian คริสต์
Muslim อิสลาม
Buddhist พุทธ
Sikh ซิก
Hindu ฮินดู
Protestant คริสต์ นิกายโพรเทสแทนท์
Catholic คริสต์ นิกายคาทอลิก
I'm Jewish ฉันนับถือศาสนายูดาห์
do you believe in God? คุณเชื่อในพระเจ้าไหม
I believe in God ฉันเชื่อในพระเจ้า
I don't believe in God ฉันไม่เชื่อในพระเจ้า
do you believe in life after death? คุณเชื่อในชีวิตหลังการตายไหม
do you believe in reincarnation? คุณเชื่อในการกลับชาติมาเกิดใหม่ไหม

ศาสนสถาน

is there a … near here? มี…อยู่แถวนี้ไหม
church โบสถ์
mosque สุเหร่า
synagogue โบสถ์ยิว
temple วัด
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน