ตำแหน่งบนเข็มทิศ

เรียนรู้วิธีการพูดถึงจุดต่างๆ บนเข็มทิศเป็นภาษาอิตาลี

nordทิศเหนือ
nord-estทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
estทิศตะวันออก
sud-estทิศตะวันออกเฉียงใต้
sudทิศใต้
sud-ovestทิศตะวันตกเฉียงใต้
ovestทิศตะวันตก
nord-ovestทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

คำอื่นที่มีประโยชน์

mappaแผนที่
bussolaเข็มทิศ
leggere una bussolaอ่านเข็มทิศ
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอิตาลีทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง