วันต่าง ๆ ในหนึ่งสัปดาห์

เรียนรู้วันต่างๆ ในสัปดาห์เป็นภาษาอิตาลี โปรดทราบว่าวันเหล่านี้ไม่ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

Che giorno è oggi?วันนี้วันอะไร
lunedíวันจันทร์
martedíวันอังคาร
mercoledíวันพุธ
giovedíวันพฤหัสบดี
venerdíวันศุกร์
sabatoวันเสาร์
domenicaวันอาทิตย์
ogni lunedìทุกวันจันทร์
ogni martedìทุกวันอังคาร
ogni mercoledìทุกวันพุธ
ogni giovedìทุกวันพฤหัสบดี
ogni venerdìทุกวันศุกร์
ogni sabatoทุกวันเสาร์
ogni domenicaทุกวันอาทิตย์
di lunedìทุกวันจันทร์
di martedìทุกวันอังคาร
di mercoledìทุกวันพุธ
di giorvedìทุกวันพฤหัสบดี
di venerdìทุกวันศุกร์
di sabatoทุกวันเสาร์
di domenicaทุกวันอาทิตย์
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอิตาลีทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง