การบอกเวลา

เรียนรู้วิธีบอกเวลาเป็นภาษาอิตาลี

ในภาษาอิตาลี ปกติจะใช้ระบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมง ส่วนระบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมงมักจะใช้กับตารางเวลาการเดินทาง

การถามเวลา

che ore sono?what's the time?
che ora è?what's the time?
mi può dire l'ora, per favore?could you tell me the time, please? (polite)
sa per caso che ore sono?do you happen to have the time? (polite)
sa che ora è?do you know what time it is? (polite)

การบอกเวลา

è …it's ... (the singular form, used when the hour part of the time is one o'clock, as well as at noon and midnight)
sono …it's ... (the plural form, used for all other times)
esattamente ...
all'incirca ...
quasi ...
appena passata ...
appena passate ...
l'una
le due
l'una e un quarto
le due e un quarto
l'una e mezza
le due e mezza
un quarto alle due
un quarto alle tre
l'una e cinque
l'una e dieci
l'una e venti
l'una e venticinque
cinque alle due
dieci alle due
venti alle due
venticinque alle duetwenty-five to two
dieci e quindici
dieci e trenta
dieci e quarantacinque
dieci del mattino
sei di sera
mezzogiorno
mezzanotte

นอกจากนี้ยังสามารถบอกเวลาในภาษาอิตาลีได้โดยเริ่มจากชั่วโมง ตามด้วยนาที และตามด้วย di mattina (ตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยง) di pomeriggio (ตั้งแต่เที่ยงถึงหกโมงเย็น) di sera (ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืน) หรือ di notte (ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงห้าโมงเย็น) ในกรณีจำเป็น เช่น

11.47 di mattina11.47am
14.13 di sera2.13pm

นาฬิกา

il mio orologio va ...my watch is ...
avanti
indietro
quell'orologio va un po' ...that clock's a little ...
avanti
indietro
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาอิตาลีทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน