ที่ที่ทำการไปรษณีย์

วลีภาษาอิตาลีเหล่านี้จะช่วยคุณได้เวลาไปยังที่ทำการไปรษณีย์ หากคุณต้องซื้อแสตมป์ ส่งจดหมาย หรือใช้บริการอื่นๆ

mi da una busta, per favore?
mi da una confezione di buste, per favore?
una busta, per favore
una confezione di buste, per favore
un francobollo per l'Inghilterra, per favore
due francobolli per l'Inghilterra, per favore
dov'è la cassetta delle lettere?ตู้ไปรษณีย์อยู่ที่ไหน
devo mandare questa lettera in ...
devo mandare questa cartolina in ...
devo mandare questo pacco in ...
Inghilterra