สภาพอากาศ

ต่อไปนี้เป็นวลีภาษาอิตาลีที่คุณสามารถใช้เวลาพูดถึงสภาพอากาศ

che tempo fa?อากาศเป็นอย่างไร
com'è il tempo?
è bel tempo
è brutto tempo
sta piovendoฝนตก
sta nevicandoหิมะตก
c'è molto ventoมีลมแรง
è umido