สุขภาพ

วลีภาษาอิตาลีเหล่านี้น่าจะมีประโยชน์เวลาคุณต้องการพูดถึงสุขภาพของคุณ

non mi sento beneฉันรู้สึกไม่ดีเลย
non mi sento molto beneฉันรู้สึกไม่ดีเอามากๆเลย
ho bisogno di un dottoreฉันต้องเจอแพทย์ด่วน
ho mal di testaฉันปวดหัว
mi fa male la testa
hai un antidolorifico, per favore?
ha un antidolorifico, per favore?