ภาษาอินโดนีเซีย

คู่เรียนภาษาคู่เรียนภาษา
หาคนฝึกภาษาอินโดนีเซียด้วย

เกี่ยวกับภาษาอินโดนีเซีย

ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาในตระกูลออสโตรนีเซีย โดยหลักแล้วเหมือนกับภาษามาเลเซีย ได้มีการปรับทั้งสองภาษาให้มีมาตรฐานในปี 1972 ถึงแม้จะมีการออกเสียงและคำศัพท์ต่างกันไป

แม้ว่าจะมีภาษาท้องถิ่นจำนวนมากในหมู่เกาะอินโดนีเซีย คนส่วนใหญ่ในประเทศอินโดนีเซียขณะนี้ใช้ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษา ซึ่งทำให้ภาษาอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในโลกถึง 150 ล้านคน

มีการเขียนไว้ในสคริปต์ภาษาละติน

เรียนภาษาอินโดนีเซียเพื่ออะไร

ธุรกิจ
เศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียถือว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นความรู้ภาษาอินโดนีเซียจะมีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจกับบริษัทอินโดนีเซีย

การท่องเที่ยว
ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่องเรือชมความงามของธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาอินโดนีเซียออกเสียงค่อนข้างง่ายและความพยายามเรียนรู้ภาษาของคุณจะได้รับรางวัลเป็นรอยยิ้มแสนสุข

ภาษาอื่นๆ