ภาษาฮังการี

คู่เรียนภาษาคู่เรียนภาษา
หาคนฝึกภาษาฮังการีด้วย

เรียนภาษาฮังการีเพื่ออะไร

ธุรกิจ
ตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2004 ประเทศฮังการีเป็นประเทศทีมีธุรกิจเกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการรู้ภาษาฮังการีจะทำให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจได้เป็นจำนวนมาก

การท่องเที่ยว
ด้วยนักท่องเที่ยวมากกว่าสิบล้านคนต่อปี ประเทศฮังการีเป็นหนึ่งในสามสิบสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทั่วโลก ดังนั้นความรู้ภาษาฮังการีจะช่วยให้การพักของคุณสนุกมากขึ้น

ภาษาอื่นๆ