ภาษาฮินดี

คู่เรียนภาษาคู่เรียนภาษา
หาคนฝึกภาษาฮินดูด้วย

เรียนภาษาฮินดูเพื่ออะไร

ธุรกิจ
ประเทศอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ความรู้ภาษาฮินดีจะทำให้คุณดำเนินธุรกิจได้ในหลายภูมิภาคในโลก

การท่องเที่ยว
ถึงแม้ว่าอินเดียจะมีภาษาและภาษาถิ่นหลากหลายในแต่ภูมิภาค แต่การมีความรู้ภาษาฮินดีจะช่วยให้คุณสื่อสารพูดคุยกับผู้คนได้เกือบทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

วรรณกรรมและวัฒนธรรม
ประเทศอินเดียมีวรรณกรรมและอุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและกวีและนักประพันธ์ร้อยแก้วที่มีชื่อเสียงมากมาย ความรู้ภาษาฮินดีจะทำให้คุณชื่นชมงานวรรณกรรมเหล่านี้เป็นภาษาดั้งเดิม

ภาษาอื่นๆ