ภาษาเซอร์เบีย

ภาษาเซอร์เบียเป็นภาษาหลักของประเทศเซอร์เบีย มีคนพูดภาษาเซอร์เบียประมาณ 9 ล้านคน ภาษาเซอร์เบียใช้อักษรซีริลลิกในการเขียน แต่ชาวเซอร์เบียส่วนใหญ่ก็รู้จักตัวอักษรโรมันด้วย ภาษาเซอร์เบียมีความคล้ายคลึงกับภาษาโครเอเชีย แตกต่างกันที่คำศัพท์ จัดอยู่ในภาษากลุ่มสลาวิกตระกูลอินโด-ยูโรเปียน


การท่องเที่ยว
เซอร์เบียเป็นประเทศบนภูเขาและการท่องเที่ยวหลักๆเน้นหมู่บ้านบนภูเขา สปารีสอร์ทมากมาย และอาราม ถึงแม้เมืองหลวงเบลเกรดและแม่น้ำดานูบก็เป็นที่นิยมมากด้วย ความรู้ด้านภาษาเซอร์เบียจะทำให้คุณเพลิดเพลินกับการเดินทางมากขึ้น และที่ดีกว่านั้นผู้คนจะเข้าใจคุณเป็นภาษาโครเอเชียและบอสเนีย

ภาษาอื่นๆ