ตำแหน่งบนเข็มทิศ

เรียนรู้วิธีการพูดถึงจุดต่างๆ บนเข็มทิศเป็นภาษาเดนมาร์ก

nordทิศเหนือ
nordøstทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
østทิศตะวันออก
sydøstทิศตะวันออกเฉียงใต้
sydทิศใต้
sydvestทิศตะวันตกเฉียงใต้
vestเสื้อกั๊กผู้ชาย
nordvestทิศตะวันตกเฉียงเหนือ