ตำแหน่งบนเข็มทิศ

เรียนรู้วิธีการพูดถึงจุดต่างๆ บนเข็มทิศเป็นภาษาเดนมาร์ก

nordทิศเหนือ
nordøstทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
østทิศตะวันออก
sydøstทิศตะวันออกเฉียงใต้
sydทิศใต้
sydvestทิศตะวันตกเฉียงใต้
vestทิศตะวันตก
nordvestทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

คำอื่นที่มีประโยชน์

kortแผนที่
kompasเข็มทิศ
at aflæse et kompasอ่านเข็มทิศ
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาเดนมาร์กทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง