วันต่าง ๆ ในหนึ่งสัปดาห์

เรียนรู้วันต่างๆ ในสัปดาห์เป็นภาษาเดนมาร์ก โปรดทราบว่าวันเหล่านี้ไม่ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

mandagวันจันทร์
tirsdagวันอังคาร
onsdagวันพุธ
torsdagวันพฤหัสบดี
fredagวันศุกร์
lørdagวันเสาร์
søndagวันอาทิตย์