เดือนและฤดูกาล

เรียนรู้ชื่อเดือนและฤดูกาลเป็นภาษาเดนมาร์ก โปรดทราบว่าชื่อเดือนเหล่านี้ไม่ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

เดือน

januarมกราคม
februarกุมภาพันธ์
martsมีนาคม
aprilเมษายน
majพฤษภาคม
juniมิถุนายน
juliกรกฎาคม
augustสิงหาคม
septemberกันยายน
oktoberตุลาคม
novemberพฤศจิกายน
decemberธันวาคม
i januarในเดือนมกราคม
i februarในเดือนกุมภาพันธ์
i martsในเดือนมีนาคม
i aprilในเดือนเมษายน
i majในเดือนพฤษภาคม
i juniในเดือนมิถุนายน
i juliในเดือนกรกฎาคม
i augustในเดือนสิงหาคม
i septemberในเดือนกันยายน
i oktoberในเดือนตุลาคม
i novemberในเดือนพฤศจิกายน
i decemberในเดือนธันวาคม

ฤดูกาล

forårฤดูใบไม้ผลิ
sommerฤดูร้อน
efterårฤดูใบไม้ร่วง
vinterฤดูหนาว
om foråretในฤดูใบไม้ผลิ
om sommerenในฤดูร้อน
om efteråretในฤดูใบไม้ร่วง
om vinterenในฤดูหนาว
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาเดนมาร์กทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง