วลีภาษาเดนมาร์ก

ในส่วนนี้คุณจะได้พบวลีภาษาเดนมาร์กสำหรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน