ตำแหน่งบนเข็มทิศ

เรียนรู้วิธีการพูดถึงจุดต่างๆ บนเข็มทิศเป็นภาษาเยอรมัน

Nordenทิศเหนือ
Nordostenทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
Ostenทิศตะวันออก
Südostenทิศตะวันออกเฉียงใต้
Südenทิศใต้
Südwestenทิศตะวันตกเฉียงใต้
Westenทิศตะวันตก
Nordwestenทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

คำอื่นที่มีประโยชน์

Karteแผนที่
Kompassเข็มทิศ
einen Kompass lesenอ่านเข็มทิศ
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาเยอรมันทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง