วันต่าง ๆ ในหนึ่งสัปดาห์

เรียนรู้วันต่างๆ ในสัปดาห์เป็นภาษาเยอรมัน โปรดทราบว่าวันเหล่านี้จะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

Welcher Tag ist heute?วันนี้วันอะไร
der Montagวันจันทร์
der Dienstagวันอังคาร
der Mittwochวันพุธ
der Donnerstagวันพฤหัสบดี
der Freitagวันศุกร์
der Samstagวันเสาร์
der Sonntagวันอาทิตย์
am Montagในวันจันทร์
am Dienstagในวันอังคาร
am Mittwochในวันพุธ
am Donnerstagในวันพฤหัสบดี
am Freitagในวันศุกร์
am Samstagในวันเสาร์
am Sonntagในวันอาทิตย์
jeden Montagทุกวันจันทร์
jeden Dienstagทุกวันอังคาร
jeden Mittwochทุกวันพุธ
jeden Donnerstagทุกวันพฤหัสบดี
jeden Freitagทุกวันศุกร์
jeden Samstagทุกวันเสาร์
jeden Sonntagทุกวันอาทิตย์
Montagsทุกวันจันทร์
Dienstagsทุกวันอังคาร
Mittwochsทุกวันพุธ
Donnerstagsทุกวันพฤหัสบดี
Freitagsทุกวันศุกร์
Samstagsทุกวันเสาร์
Sonntagsทุกวันอาทิตย์
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาเยอรมันทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง