วันต่าง ๆ ในหนึ่งสัปดาห์

เรียนรู้วันต่างๆ ในสัปดาห์เป็นภาษาเยอรมัน โปรดทราบว่าวันเหล่านี้จะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

der Montagวันจันทร์
der Dienstagวันอังคาร
der Mittwochวันพุธ
der Donnerstagวันพฤหัสบดี
der Freitagวันศุกร์
der Samstagวันเสาร์
der Sonntagวันอาทิตย์
am Montagในวันจันทร์
am Dienstagในวันอังคาร
am Mittwochในวันพุธ
am Donnerstagในวันพฤหัสบดี
am Freitagในวันศุกร์
am Samstagในวันเสาร์
am Sonntagในวันอาทิตย์
jeden Montag or Montags
jeden Dienstag or Dienstags
jeden Mittwoch or Mittwochs
jeden Donnerstag or Donnerstags
jeden Freitag or Freitags
jeden Samstag or Samstags
jeden Sonntag or Sonntags
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาเยอรมันทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง