การบอกเวลา

เรียนรู้วิธีบอกเวลาเป็นภาษาเยอรมัน

การบอกเวลาแบบ 24 ชั่วโมงเป็นที่นิยมกันมากในภาษาเยอรมัน แต่การบอกเวลาแบบ 12 ชั่วโมงก็เป็นที่นิยมเช่นกัน แต่มักจะใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ

การถามเวลา

wie spät ist es?ตอนนี้กี่โมง
wieviel Uhr ist es?ตอนนี้กี่โมง
können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?ช่วยบอกเวลาตอนนี้ได้ไหม
wissen Sie zufällig, wie spät es ist?คุณรู้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้ว
wissen Sie, wie spät es ist?คุณรู้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้ว

การบอกเวลา

es ist ...
genau ...
ungefähr ...
fast ...
kurz nach ...
ein Uhr
zwei Uhr
viertel nach eins
viertel nach zwei
halb zwei
halb drei
viertel vor zwei
viertel vor drei
fünf nach eins
zehn nach zwei
zwanzig nach eins
fünf vor halb zwei
fünf vor zwei
zehn vor zwei
zwanzig vor zwei
fünf nach halb zwei
zehn Uhr morgens
sechs Uhr abends
Mittag
Mitternacht

นอกจากนี้ยังสามารถบอกเวลาในภาษาเยอรมันได้โดยเริ่มจากชั่วโมงตามด้วย Uhr และนาที เช่น

zehn Uhr zweiundvierzig
fünfzehn Uhr siebzehn

นาฬิกา

meine Uhr geht ...
vor
nach
diese Uhr geht ein bisschen ...
vor
nach
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาเยอรมันทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง