การบอกเวลา

เรียนรู้วิธีบอกเวลาเป็นภาษาเยอรมัน

การบอกเวลาแบบ 24 ชั่วโมงเป็นที่นิยมกันมากในภาษาเยอรมัน แต่การบอกเวลาแบบ 12 ชั่วโมงก็เป็นที่นิยมเช่นกัน แต่มักจะใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ

การถามเวลา

Wie spät ist es?ตอนนี้กี่โมง
Wieviel Uhr ist es?ตอนนี้กี่โมง
Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?ช่วยบอกเวลาตอนนี้ได้ไหม
Wissen Sie zufällig, wie spät es ist?คุณรู้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้ว
Wissen Sie, wie spät es ist?คุณรู้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้ว

การบอกเวลา

Es ist …ตอนนี้…
genau ...…ตรง
ungefähr ...ประมาณ…
fast ...เกือบ…
kurz nach ...เพิ่ง…
Ein Uhrหนึ่ง/สิบสามนาฬิกา
Zwei Uhrสอง/สิบสี่นาฬิกา
Viertel nach einsหนึ่งนาฬิกา/สิบสามนาฬิกาสิบห้านาที
Viertel nach zweiสองนาฬิกา/สิบสี่นาฬิกาสิบห้านาที
Halb zweiหนึ่งนาฬิกา/สิบสามนาฬิกาสามสิบนาที
Halb dreiสองนาฬิกา/สิบสี่นาฬิกาสามสิบนาที
Viertel vor zweiอีกสิบห้านาทีจะสองนาฬิกา/สิบสี่นาฬิกา
Viertel vor dreiอีกสิบห้านาทีจะสามนาฬิกา/สิบห้านาฬิกา
Fünf nach einsหนึ่งนาฬิกาห้านาที
Zehn nach zweiสิบโมงสอง
Zwanzig nach einsหนึ่งนาฬิกายี่สิบนาที
Fünf vor halb zweiหนึ่งนาฬิกายี่สิบห้านาที
Fünf vor zweiอีกห้านาทีจะสองนาฬิกา
Zehn vor zweiอีกสิบนาทีจะสองนาฬิกา
Zwanzig vor zweiอีกยี่สิบนาทีจะสองนาฬิกา
Fünf nach halb zweiอีกยี่สิบห้านาทีจะสองนาฬิกา
Zehn Uhr morgensสิบโมงเช้า
Sechs Uhr abendsหกโมงเย็น
Mittagเที่ยงวัน
Mitternachtเที่ยงคืน

นอกจากนี้ยังสามารถบอกเวลาในภาษาเยอรมันได้โดยเริ่มจากชั่วโมงตามด้วย Uhr และนาที เช่น

10:4210:42
15:1715:17น

นาฬิกา

Meine Uhr geht …นาฬิกาของฉัน…
vorเดินเร็ว
nachเดินช้า
Diese Uhr geht ein bisschen …นาฬิกานั้น…นิดหน่อย
vorเดินเร็ว
nachเดินช้า
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาเยอรมันทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน