การผูกมิตร

ต่อไปนี้เป็นวลีภาษาเยอรมันบางส่วนที่ใช้เมื่อพบผู้คนใหม่ๆ รวมถึงการแนะนำตัวและหัวข้อสนทนาง่ายๆ บางส่วน

wie heisst du?คุณชื่ออะไร
ich heisse ...
ich bin ...
dies ist ...
schön, dich kennenzulernenยินดีที่ได้รู้จัก
freut mich sehr, dich kennenzulernenยินดีที่ได้รู้จัก
wie alt bist du?คุณอายุเท่าไหร่
ich bin ... (Jahre alt)
22
wann hast du Geburtstag?คุณเกิดเมื่อไหร่
am ...
16 May
woher kommst du?คุณมาจากที่ไหน
wo wohnst du?คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
ich wohne in ...
Berlin
ich komme ursprünglich aus ..., aber jetzt lebe ich in ...
ich bin in ... geboren, aber in ... aufgewachsen