ครอบครัวและความสัมพันธ์

ต่อไปนี้เป็นวลีภาษาเยอรมันที่มีประโยชน์ในการสนทนาเกี่ยวกับครอบครัวและเครือญาติ เรียนรู้วิธีพูดคุยเกี่ยวกับพี่น้อง ลูกหลาน และสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ รวมถึงวิธีบรรยายสถานะส่วนตัวของคุณ

hast du Geschwister?คุณมีพี่น้องหรือไม่
ja, ich habe ... Brüder und ... Schwestern
nein, ich bin Einzelkindไม่ค่ะ/ครับ ฉันเป็นลูกคนเดียว
hast du einen Freund?คุณมีแฟนไหม
hast du eine Freundin?คุณมีแฟนไหม
bist du verheiratet?คุณแต่งงานหรือยัง
bist du Single?คุณโสดหรือเปล่า
bist du mit jemandem zusammen?คุณคบกับใครอยู่ไหม
ich bin ...
Single
verlobt
verheiratet
geschieden
verwitwet / Witwe
verwitwet / Witwer
ich bin mit jemandem zusammenฉันกำลังคบกับใครคนหนึ่งอยู่
ich lebe getrenntฉันแยกกับเขา/เธอแล้ว
hast du Kinder?คุณมีลูกไหม
yes, I've got ...
einen Jungen und ein Mädchen
ein kleines Baby
drei Kinder
ich habe keine Kinderฉันไม่มีลูก