วลีพื้นฐาน

ต่อไปนี้เป็นวลีภาษาเยอรมันเบื้องต้นที่คุณใช้ได้ในการสนทนาแต่ละวันและคำทั่วไปที่คุณจะเห็นตามป้ายต่างๆ

jaใช่
neinไม่ใช่
vielleichtบางที / อาจจะ
bitteโปรด / กรุณา
dankeขอบคุณ
Danke schön / Vielen Dankขอบคุณมาก

ต่อไปนี้เป็นวิธีตอบผู้ที่กล่าวขอบคุณแก่คุณอย่างสุภาพ

Bitte schön / Gern geschehenไม่เป็นไร
keine Ursacheไม่เป็นไร
nicht der Rede wertไม่เป็นไร

การกล่าวคำสวัสดีและอำลา

ต่อไปนี้เป็นวิธีต่างๆในการกล่าวทักทายผู้คน

hiหวัดดี (ค่อนข้างไม่เป็นทางการ)
halloสวัสดี
guten Morgenสวัสดี (ใช้ก่อนเที่ยง)
guten Tagสวัสดี (ใช้ระหว่างเที่ยงถึง 6 โมงเย็น)
guten Abendสวัสดี (ใช้หลัง 6 โมงเย็น)

ในทางตรงกันข้าม คุณสามารถใช้สำนวนต่างๆต่อไปนี้เมื่อกล่าวอำลา

tschüßลาก่อน
Machs gut!
auf Wiedersehenลาก่อน
gute Nachtราตรีสวัสดิ์
bis dann!แล้วเจอกัน!
Bis gleich! / Bis bald!เจอกันใหม่เร็วๆนี้!
bis später!แล้วเจอกัน!
einen schönen Tag noch!ขอให้สนุกกับวันนี้นะ!
schönes Wochenende!ขอให้สนุกกับวันหยุดสุดสัปดาห์นะ!

การเรียกร้องความสนใจใครบางคนและการขอโทษ

entschuldigen Sie bitteขอโทษ (สามารถใช้เพื่อเรียกร้องความสนใจ ขอทางหรือขอโทษ)
Entschuldigungขอโทษ

หากมีใครกล่าวขอโทษกับคุณ คุณสามารถตอบโดยใช้หนึ่งในสำนวนต่อไปนี้

kein Problemไม่เป็นไร
das macht nichts / Macht nichtsไม่เป็นไร
machen Sie sich keine Sorgenอย่ากังวลไปเลย

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Sprechen Sie Deutsch?
Ich spreche kein Deutsch
Mein Deutsch ist nicht sehr gut
Ich spreche nur ein kleines bisschen Deutsch
Ich spreche ein bisschen Deutsch
können Sie bitte etwas langsamer sprechen?กรุณาพูดช้า ๆ หน่อย
können Sie das bitte aufschreiben?กรุณาเขียนให้ดูหน่อย
könnten Sie das bitte wiederholen?กรุณาพูดอีกทีได้ไหม
ich versteheฉันเข้าใจ
ich verstehe nichtฉันไม่เข้าใจ

วลีพื้นฐานอื่นๆ

ich weißฉันรู้
ich weiß nichtฉันไม่รู้
entschuldigen Sie bitte, wo ist die Toilette?รบกวนถามว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหน

สิ่งที่คุณอาจเห็น

Eingangทางเข้า
Ausgangทางออก
Notausgangทางออกฉุกเฉิน
Drückenผลัก
Ziehenดึง
Toilettenห้องสุขา
WCห้องน้ำ
Herrenห้องน้ำชาย
Damenห้องน้ำหญิง
Freiว่าง
Besetztไม่ว่าง
Außer Betriebชำรุด
Rauchen verbotenห้ามสูบบุหรี่
Privatส่วนบุคคล
Kein Zutrittห้ามเข้า
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาเยอรมันทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง