ตำแหน่งบนเข็มทิศ

เรียนรู้วิธีการพูดถึงจุดต่างๆ บนเข็มทิศเป็นภาษาเอสโตเนีย

põhiทิศเหนือ
kirreทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
idaทิศตะวันออก
kaguทิศตะวันออกเฉียงใต้
lõunaออกไปรับประทานอาหารกลางวัน
edelทิศตะวันตกเฉียงใต้
lääsทิศตะวันตก
loeทิศตะวันตกเฉียงเหนือ