ตำแหน่งบนเข็มทิศ

เรียนรู้วิธีการพูดถึงจุดต่างๆ บนเข็มทิศเป็นภาษาเอสโตเนีย

põhiทิศเหนือ
kirreทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
idaทิศตะวันออก
kaguทิศตะวันออกเฉียงใต้
lõunaทิศใต้
edelทิศตะวันตกเฉียงใต้
lääsทิศตะวันตก
loeทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

คำอื่นที่มีประโยชน์

kaartแผนที่
kompassเข็มทิศ
kompassi lugemaอ่านเข็มทิศ
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาเอสโตเนียทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง