วันต่าง ๆ ในหนึ่งสัปดาห์

เรียนรู้วันต่างๆ ในสัปดาห์เป็นภาษาเอสโตเนีย โปรดทราบว่าวันเหล่านี้ไม่ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

esmaspäevวันจันทร์
teisipäevวันอังคาร
kolmapäevวันพุธ
neljapäevวันพฤหัสบดี
reedeวันศุกร์
laupäevวันเสาร์
pühapäevวันอาทิตย์
esmaspäevalในวันจันทร์
teisipäevalในวันอังคาร
kolmapäevalในวันพุธ
neljapäevalในวันพฤหัสบดี
reedelในวันศุกร์
laupäevalในวันเสาร์
pühapäevalในวันอาทิตย์
esmaspäevitiทุกวันจันทร์
teisipäevitiทุกวันอังคาร
kolmapäevitiทุกวันพุธ
neljapäevitiทุกวันพฤหัสบดี
reedetiทุกวันศุกร์
laupäevitiทุกวันเสาร์
pühapäevitiทุกวันอาทิตย์