เดือนและฤดูกาล

เรียนรู้ชื่อเดือนและฤดูกาลเป็นภาษาเอสโตเนีย โปรดทราบว่าชื่อเดือนเหล่านี้ไม่ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

เดือน

jaanuarมกราคม
veebruarกุมภาพันธ์
märtsมีนาคม
aprillเมษายน
maiพฤษภาคม
juuniมิถุนายน
juuliกรกฎาคม
augustสิงหาคม
septemberกันยายน
oktooberตุลาคม
novemberพฤศจิกายน
detsemberธันวาคม
jaanuarisในเดือนมกราคม
veebruarisในเดือนกุมภาพันธ์
märtsisในเดือนมีนาคม
aprillisในเดือนเมษายน
maisในเดือนพฤษภาคม
juunisในเดือนมิถุนายน
juulisในเดือนกรกฎาคม
augustisในเดือนสิงหาคม
septembrisในเดือนกันยายน
oktoobrisในเดือนตุลาคม
novembrisในเดือนพฤศจิกายน
detsembrisในเดือนธันวาคม

ฤดูกาล

kevadฤดูใบไม้ผลิ
suviฤดูร้อน
sügisฤดูใบไม้ร่วง
talvฤดูหนาว
kevadelในฤดูใบไม้ผลิ
suvelในฤดูร้อน
sügiselในฤดูใบไม้ร่วง
talvelในฤดูหนาว
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาเอสโตเนียทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน