โรงแรมและที่พัก

สำนวนเหล่านี้อาจมีประโยชน์เมื่อเลือกที่พัก

kas oskad soovitada mõnda head ...?
hotellid
külalistemajad
kämpingud
kui palju oled valmis maksma?คุณต้องการจ่ายเท่าไหร่
kui mitu tähte sellel on?เป็นที่พักระดับไหน
kui kaugel on see ...?
kesklinnast
lennujaamast
raudteejaamast