โรงแรมและที่พัก

สำนวนเหล่านี้อาจมีประโยชน์เมื่อเลือกที่พัก

kas oskad soovitada mõnda head ...?
hotellid
külalistemajad
kämpingud
kui palju oled valmis maksma?คุณต้องการจ่ายเท่าไหร่
kui mitu tähte sellel on?เป็นที่พักระดับไหน
kui kaugel on see ...?
kesklinnast
lennujaamast
raudteejaamast

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน